Granty

Na tomto mieste sa pokúsime sústrediť informácie o všetkých grantoch a iných možných finančných podporách pre Vašu činnosť.

 

Fond na podporu umenia:

podprogram 3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity

termín 1. výzvy: 16.11.2016 – 15.12.2016

termín 2. výzvy: 1.3.2017 – 3.4.2017

viac informácií: http://www.fpu.sk/moznosti-podpory/struktura-podpory

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...