Hovorte o nás

Ako každá inštitúcia, aj my potrebujeme, aby nás bolo “počuť.” Propagácia našej komisie a našej činnosti nám pomôže lepšie rozšíriť informácie do sveta. Propagáciou OKVAV nám pomôžete rozširovať našu členskú základňu a tým obohacovať našu činnosť. Ak viete napríklad o podujatiach, na ktorých by bola vhodná naša participácia, neváhajte nás kontaktovať.

Pomôcť nám môžete aj stiahnutím, zdieľaním a šírením našich propagačných materiálov, ktoré budeme postupne pridávať na tomto mieste.

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...