2015 – Zborníky z dvoch konferencií

Na novembrovom zasadnutí si OKVAV za úlohu schválila vydanie dvoch elektronických zborníkov zo stretnutí, na ktorých v uplynulom období spolupracovala. Jedná sa o zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti, ktorá sa konala v Múzeu SNP v Banskej Bystrici (27.11. – 29.11.2013) a zborník zo seminára Práca s handicapovaným návštevníkom v múzeu, ktorý sa konal v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni počas Festivalu múzeí na Slovensku (22. – 23. júna 2015). Zborníky v elektronickej podobe už čoskoro pribudnú na stránkach OKVAV a budú k dispozícii na stiahnutie.

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...