Príspevky v kategórii Aktivity komisie

Dejepis v múzeu – článok v časopise

V časopise Dobrá škola č. 8/2016 vyšiel druhý zo série článkov, ktoré pripravuje OKVAV:

Múzeum a škola – článok v časopise

V časopise Dobrá škola č. 7/2016 vyšiel prvý zo série článkov, ktoré pripravuje OKVAV. Časopis sa donedávna označoval sloganom “Inšpirácia pre učiteľov, ktorí chcú byť lepší.” Pevne veríme, že aj týmito článkami inšpirujeme učiteľov k vzájomnej spolupráci múzeí a škôl. Odkaz na plné rozlíšenie obrázku

2015 – Zborníky z dvoch konferencií

Na novembrovom zasadnutí si OKVAV za úlohu schválila vydanie dvoch elektronických zborníkov zo stretnutí, na ktorých v uplynulom období spolupracovala. Jedná sa o zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti, ktorá sa konala v Múzeu SNP v Banskej Bystrici (27.11. – 29.11.2013) a zborník zo seminára Práca s handicapovaným návštevníkom v […]

Pracovná cesta na NEMO do Plzne 2015

V dňoch 5. – 7. novembra 2015 sa v Plzni konala 23. výročná konferencia NEMO (Network of European Museum Organisations) s podtitulom Re-visiting the educational Value of Museums – Connecting to Audiences. Konferencie sa zúčastnilo približne 140 účastníkov z 30, nielen európskych, krajín – vrátane dvoch zástupcov nového člena NEMO t.j. Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej len „ZMS“). […]

Založenie Fondu múzejno-pedagogických materiálov

December 2015 Dlhodobou snahou OKVAV je vytvorenie zbierky všetkých múzejno-pedagogických materiálov, ktoré boli vytvorené v slovenských múzeách. Po viacnásobných snahách sa nám aj vďaka Odbornej komisii pre odborné múzejné činnosti ZMS (OKOMČ) podarilo dospieť k spolupráci s Muzeologickým kabinetom SNM, v ktorého knižnici bude zriadený Fond múzejno-pedagogických materiálov. Našim cieľom je uchovávanie pamäte o edukačných […]

2015 – Manuál na spoluprácu múzeí so školami

Manuál na spoluprácu múzeí so školami júl 2015 OKVAV pripravuje metodický materiál o možnostiach a spôsobe spolupráce múzea so školami, riadiacimi orgánmi škôl a pedagogickými metodickými centrami. OKVAV tým chce pomôcť svojim členom zorientovať sa v školskom systéme a možných spôsoboch spolupráce. Návrh obsahu materiálu bude prvým krokom. Vydanie metodického manuálu je plánované v roku […]

2015 – Príspevok na muzeologickém seminári “Muzejní profese a veřejnost” v Hodoníne, Česká republika

Príspevok na muzeologickém seminári “Muzejní profese a veřejnost” v Hodoníne, Česká republika 25. – 26. júna 2015 Masarykovo muzeum v Hodoníně a Oddělení muzeologie a Katedra Unesco pro muzeologii a světové dědičství Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pripravili v dňoch 25. – 26. júna 2015 ďalší z radov muzeologických seminárov. Jeho podtitulom bolo „Potenciál […]

2015 – Práca s handicapovaným návštevníkom v múzeu – seminár

Práca s handicapovaným návštevníkom v múzeu – seminár Festival múzeí na Slovensku 2015 sa konal 22. – 23. júna 2015 v Ľubovnianskom múzeu na hrade v Starej Ľubovni. OKVAV v rámci programu festivalu v spolupráci s hosťujúcim múzeom pripravila odborný seminár s názvom “Práca s handicapovaným návštevníkom v múzeu“. V prvých troch príspevkoch bola predstavená […]

2015 – Prezentácia OKVAV na kolokviu k 25. výročiu ZMS v Bratislave

Prezentácia OKVAV na kolokviu k 25. výročiu ZMS v Bratislave Dňa 24. marca 2015 sa v priestoroch SNM – Výstavného pavilónu Podhradie v Bratislave konalo slávnostné kolokvium k 25. výročiu Zväzu múzeí na Slovensku. Po úvodných príhovoroch hostí a odovzdaní ďakovných listov nasledovali príspevky mapujúce činnosť ZMS od roku 1990. V rámci jedného bloku sa […]

2014 – Stratégia rozvoja OKVAV na roky 2015 – 2017

Stratégia rozvoja OKVAV na roky 2015 – 2017 december 2014 Pracovný tím vypracoval strategický dokument, ktorým sa chce OKVAV riadiť v najbližších 3 rokoch. Dokument vychádza z analýzy súčasného stavu, ktorú sme zisťovali dotazníkovým prieskumom. Nadväzuje vytýčením strategických oblastí a konkrétnych úloh na najbližšie obdobie. Dokument si môžete stiahnuť tu: Stratégia rozvoja Odbornej komisie pre […]

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...