Príspevky v kategórii KONFERENCIE / SEMINÁRE / KOLOKVIÁ

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci – Konferencia

Vážené kolegyně a kolegové, srdečně Vás zveme na konferenci “Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci” na téma “Vliv  digitálních technologií na dětského návštěvníka a mezioborové přesahy muzejní pedagogiky”, která se uskuteční ve dnech  21. – 22. května 2018 v Zámeckém areálu Ctěnice, Praha 9. Srdečně zveme jak zájemce o účast, tak i kolegy, kteří by rádi vystoupili s […]

Otvorená galéria – Konferencia galerijnej pedagogiky

25. apríla 2018 / 9:00 — 17:00 Kunsthalle Bratislava Vstupné: Vstup voľný Tematické okruhy konferencie: · galéria ako miesto pre komunity (budovanie miestnych komunít, získavanie nových cieľových skupín, socio-kultúrna úloha galérií) · edukatívne vstupy do výstav (edukatívne výstavy, interaktívne zóny, pracovné listy, detskí sprievodcovia) · vzdelávanie dospelých (rozvoj a metodika edukatívnych projektov pre dospelého návštevníka) […]

Na spoločnej ceste – kolokvium na hrade Modrý Kameň

V pondelok 3. júla 2017 Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS pripravila v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň stretnutie priaznivcov vzdelávania v neformálnom múzejnom prostredí. Moderovanú diskusiu viedol Dušan Ondrušek z PDCS (Partners for democratic change Slovakia), ktorý sa dlhodobo venuje vzdelávaniu múzejníkov i […]

Muzeum pro návštěvníky II: Tradiční i nové formy komunikace a prezentace

Národní muzeum, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, si Vás dovoluje pozvat na druhý ročník semináře Muzeum pro návštěvníky II: Tradiční i nové formy komunikace a prezentace, který se uskuteční 11. dubna 2017 v Praze. Pozvánka a další info

Muzeum a škola 2017 – konferencia v Zlíne

Muzeum jihovýchodní Moravy v Zlíne pripravuje v termíne 20.-21. marca 2017 už ôsmy ročník medzinárodnej konferencie Múzeum a škola. Konferencia sa uskutoční v spolupráci s PhDr. Alexandrou Brabcovou a miestom konania budú opäť budovy 14|15 Baťovho inštitútu. Hlavnou témou tohto ročníka sú Križovatky múzejnej pedagogiky. Obsahom konferencie je zhodnotenie stavu múzejnej pedagogiky a jej vyhliadky […]

Seminár a workshop o Service learningu, Banská Bystrica

Service learning je nový spôsob vzdelávania (sa). Je to učebná metóda, ktorá spája vzdelávací proces a pomoc v komunite. Dňa 9. novembra 2016 sa v priestoroch UMB – Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici uskutoční seminár a workshop o Service learningu. Lektorkami budú Alejandra Herrero a Luz Avruj z Latinsko-amerického centra pre […]

Múzeum pre všetkých – konferencia

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni s finančnou podporou dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pripravilo konferenciu Múzeum pre všetkých. Návštevy výstav, múzeí, galérií, historických pamiatok a ďalších kultúrnych inštitúcií a kultúrnych podujatí sú pre všetky znevýhodnené skupiny obyvateľstva dôležitým prostriedkom účasti na kultúrnom živote spoločnosti. Konferencia má byť prostriedkom pre poskytnutie dostatočného množstva […]

Seminár – Využitie prírodovedných expozícií v procese environmentálneho vzdelávania

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši vás pozýva na seminár Využitie prírodovedných expozíciív procese environmentálneho vzdelávania, ktorý sa bude konať dňa 14.06.2016 v zrekonštruovaných priestoroch múzea. Seminár je zameraný na rôzne témy a formy environmentálneho vzdelávania v nadväznosti na múzejné expozície, zbierky ako aj skúsenosti pracovníkov pre environmentálne vzdelávanie správ chránených území. Pozvánka, program a návratka na […]

Konferencia – Perspektivy české muzejní edukace

Národní muzeum, Moravské zemské muzeum a Slezské zemské muzeum vás pozývajú na konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 10.-11. mája 2016. Konferencia je zamerená na teoretické a praktické otázky muzejnej edukácie. Miesto konania: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské náměstí 1, Praha 1 Web konferencie – organizačné pokyny Pozvánka

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...