Pošli to dál – konferencia

poster-posli-to-dalhrdina-s-vlastovkou-1Muzeum Říčany pořádá konferenci o vzdělávání, kde se potkají naši učitelé a ředitelé škol s osobnostmi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo Národního pedagogického institutu ČR. Pozvání přijal také vedoucí expertní skupiny v rámci přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ profesor Arnošt Veselý.

V ONLINE prostředí a zadarmo se 23. března 2021 můžete účastnit přednášek, workshopů a diskusí o tom, jak v praxi zavádět nové metody, aby se staly běžnou součástí výuky.

Našimi tématy jsou inovace ve výuce a podpora pedagogů při jejich zavádění v ZŠ a MŠ. Konference bude platformou, kde k jednomu „stolu“ usednou učitelé a učitelky z „terénu“ se zástupci národních a státních institucí. Společně budeme sdílet vize a hledat cestu, jak může každý jednotlivec jako zástupce určité instituce podpořit a pomáhat českému školství v jeho zkvalitňování. Široké spektrum debaty vnímáme jako úspěšný model k propojování různých zkušeností a různých pohledů, které vedou k vzájemnému pochopení a naplňování potřeb vzdělávání.

Muzeum Říčany, jako organizátor konference, vstupuje do debaty o českém školství z pozice regionální instituce, která má zkušenosti z projektů propojujících formální a neformální vzdělávání. Dlouhodobě spolupracujeme s pedagogy z více než 60 MŠ a ZŠ z Říčan a okolí, které s námi získávají zkušenosti s badatelsky orientovanou výukou, s učením venku, s místně ukotveným učením, s tvořivou hrou a didaktikou řemesel. Budujeme vztahy a důvěru, která v praxi funguje jako silný hnací motor k posouvání a zlepšování vzdělávání v říčanském regionu.

Věříme, že muzeum v 21. století není jenom paměťovou institucí, ale také silným partnerem v oblasti zkvalitňování vzdělávání a podpory pedagogické práce, zejména díky dosahům a možnostem síťování mezi školami a pedagogy. Není bez významu, že tuto důležitost regionálního propojování potvrdila a svou záštitou konferenci laskavě podpořila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Přihlaste se na konferenci, nechte se inspirovat a zjistěte, co je v našem regionu v oblasti vzdělávání nového a co nás v blízké budoucnosti čeká.

Těšíme se na vás!

Za tým muzea Carolina Sidon

Konferenci pořádá pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Muzeum Říčany, ve spolupráci s MŠMT ČR, MAP v ORP Říčany, Společností pro kvalitu školy a městem Říčany, u příležitosti ukončení 4letého projektu „Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání na ZŠ a MŠ“, finančně podpořeném z Evropské unie.

https://muzeumricany.cz/udalost/o-konferenci-posli-to-dal/

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...