Komisia

Sídlo:

Zväz múzeí na Slovensku

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách
Kapitulská 23
974 00 Banská Bystrica
e-mail: okvav.zms@gmail.com
facebook: Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách

Predsedníčka OKVAV:

dočasne v zastúpení výborom OKVAV

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...