Komisia

Sídlo:

Zväz múzeí na Slovensku

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách
Kapitulská 23
974 00 Banská Bystrica
e-mail: okvav.zms@gmail.com
facebook: Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách

 

Predsedníčka OKVAV:

Mgr. Vanda Kráľovičová PhD.

Múzeum Michala Tillnera
Záhorácka 1919, 901 01  Malacky
Tel: +421 34 772 21 10
E-mail: vanda.kralovicova@mckmalacky.sk

 

Tajomníčka OKVAV:

PhDr. Elena Lindisová

Gemersko-malohontské múzeum
Nám. M. Tompu 5 979 01  Rimavská Sobota
Tel.: +421 47 563 27 41
E-mail: lindisova@gmmuzeum.sk

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...