Múzejní pedagógovia

Adresár členov
Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS
(aktualizované 22. septembra 2022)

 

Meno, priezisko, titul Múzeum Ulica, číslo PSČ Mesto mail telefón
Barlíková Otília, Ing. Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni Zámocká 22 064 01 Stará Ľubovňa otilia.barlikova@hradlubovna.sk 0948 372 679
Cintulová Erika, Mgr. Múzeum v Kežmarku Hradné námestie 42 064 01 Kežmarok riaditelka.muzea@kezmarok.com 052 428 00 75
Daneková Adriana, Mgr. SNM – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku Malá hora 2, P. O. BOX 155 036 80 Martin adriana.danekova@snm.sk  043 438 32 94
Demčáková, Zuzana, Mgr. SNM – Spišské múzeum v Levoči Námestie Majstra Pavla 40 054 01 Levoča zuzana.demcakova@snm.sk 0911 623 303
Dublanová Kristína, Mgr. SNM – Múzeum židovskej kultúry Zsigrayova kúria, Židovská 17 81101 Bratislava kristina.dublanova@snm.sk +421 2 204 90 104
Ďuricová Anna, Mgr. Slovenské banské múzeum Kammerhofská 2 969 01 Banská Štiavnica enviro@muzeumbs.sk 045/694 94 51
Ďurišová Jarmila, Mgr. Slovenská pošta a. s. Poštové múzeum Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica durisova.jarmila@slposta.sk 048/433 95 07
Hanko Jaroslav, PhDr.
Hrčková Lucia, Mgr. Stredoslovenské múzeum Námestie SNP 3755/4A 971 01 Banská Bystrica hrckova@ssmuzeum.sk 0917 124 278
Hrdý Dominik, Mgr. Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 2, P.O. BOX 13 810 06 Bratislava dominik.hrdy@snm.sk 0917 319 684
Husová Beáta, PhDr. Múzeum mesta Bratislavy Radničná ul. č. 1 815 18 Bratislava beata.husova@bratislava.sk 0917 617 780
Hutťanová Jana, Mgr. SNM -Historické múzeum Bratislavský hrad, P.O. BOX 13 810 06 Bratislava jana.huttanova@snm.sk 0915 993 301
Kačírek Ľuboš, doc. PhD. Slovenské technické múzeum v Košiciach Hlavná 88 040 01 Košice lubos.kacirek@stm-ke.sk 0918 965 709
Kasášová Marta, Mgr. Múzeum Jána Thaina Pribinova 6 940 62 Nové Zámky kasasova.muzeum@centrum.sk 035/640 06 26
Kočišková Alexandra, Mgr. Galéria Nedbalka Nedbalova 17 811 01 Bratislava sasa.novakova@gmail.com 02/6241 06 65
Kráľovičová Vanda, Mgr. PhD. Múzeum Michala Tillnera Záhorácka 19 901 01 Malacky vanda.kralovicova@mckmalacky.sk 0905 727 049
Krátka Alena, Mgr. SNM – Hudobné múzeum Dolná Krupá 919 65 Dolná Krupá alena.kratka@snm.sk 0917 839 555
Kunšteková Zuzana, Mgr. Múzeum školstva a pedagogiky Charkovská 1 841 07 Bratislava zuzana.kunstekova@cvtisr.sk 02/6241 06 65, 0917 693 234
Kurtová Veronika, PhDr. Malokarpatské múzeum v Pezinku M. R. Štefánika 4 902 01 Pezinok veronika.kurtova@muzeumpezinok.sk 0911 615 029
Lenková Alena, Mgr. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 031 01 Liptovský Mikuláš lenkova@smopaj.sk 044 547 72 35
Lehotská Helena, Mgr. Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska Palatínova 13 945 01 Komárno helenalehotska@gmail.com 0907 210 070
Lešková Agáta, Bc. NBS – Múzeum mincí a medailí Štefánikovo námestie 11/21 976 01 Kremnica agata.leskova@nbs.sk 045/678 03 08
Lindisová Elena, PhDr. Gemersko-malohontské múzeum Nám. M. Tompu 5 979 01 Rimavská Sobota lindisova@gmmuzeum.sk 047/563 27 41
Lukáčová Dana, Mgr. Múzeum kultúry karpatských Nemcov Žižkova 14 810 06 Bratislava dana.lukacova@snm.sk 0949 642 877
Majerová Ľubica, PhDr. NBS – Múzeum mincí a medailí Štefánikovo námestie 11/21 967 01 Kremnica majerovalubica@gmail.com 045/674 41 65
Mauritzová Eva, Mgr. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 031 01 Liptovský Mikuláš mauritzova@smopaj.sk 044/547 72 11
Muráňová Martina, Mgr. SNM – Historické múzeum Bratislavský hrad, P.O. BOX 13 810 06 Bratislava martina.muranova@snm.sk 02/20 48 31 10
Opáth Ľubomir, Mgr. Tribečské múzeum Krušovická 291 955 01 Topoľčany mpedagog@tribecskemuzeum.sk 038/532 32 53
Pálová Janka, Mgr. Slovenské technické múzeum v Košiciach Hlavná 88 040 01 Košice jana.palova@stm-ke.sk 055 2451 138
Sojáková Stanislava, Mgr. Podtatranské múzeum Poprad Vajanského 72/4 058 01 Poprad sekretariat@muzeumpp.sk
Šikulová Stanislava, Mgr. SNM – Múzeum židovskej kultúry Židovská 17 811 01 Bratislava sikulova@snm.sk 0907 022 158
Škodová Michaela, Mgr. Novohradské múzeum a galéria Námestie Kubínyiho 38/3 984 01 Lučenec skodova@nmg.sk 047 433 2502
Vašáryová Zuzana Slovenské národné múzeum (gen. riad.) Vajanského nábrežie 2 810 06 Bratislava zuzana.vasaryova@snm.sk 0915 032 062
Záhradníčková Zuzana, Mgr. et Mgr. Múzeum mesta Bratislavy Radničná 1 815 18 Bratislava zuzana.zahradnickova@bratislava.sk +421 259 100 827
Žačoková Ivana, Mgr. Stredoslovenské múzeum Námestie SNP 3755/4A 971 01 Banská Bystrica zacokova@ssmuzeum.sk 048/4125897
Žažová Pikus Miroslava, Mgr. Malokarpatské múzeum v Pezinku M. R. Štefánika 4 902 01 Pezinok miroslava.zazova@muzeumpezinok.sk 0911 615 029