Dotyk s dielom Majstra Pavla

SKN

V pondelok 22.1.2018 o 15.30 sa v SNM-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade uskutoční podujatie, na ktorom predstaví svoju činnosť Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Pracovníci knižnice predstavia návštevníkom podujatia, prácu a služby Oddelenia knižnično-informačných služieb a Oddelenia redakcie, produkty a služby Oddelenia tlače a expedície a Oddelenia zvukových štúdií. Zaujímavé informácie ako pracovať s ľuďmi so špeciálnymi potrebami – nevidiacimi a slabozrakými – sú prínosné predovšetkým pre pracovníkov múzeí, galérií, knižníc a ostatných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií.

Súčasťou podujatia je uvedenie unikátnej knihy pre nevidiacich, ktorá predstavuje najvýznamnejšie dielo Majstra Pavla – hlavný oltár v Chráme sv. Jakuba v Levoči. Zároveň si návštevníci budú môcť prezrieť výstavu Majster Pavol z Levoče – Ruky a zlato v službe ducha v SNM- Historickom múzeu na Bratislavskom hrade. Súčasťou výstavy je hmatová línia pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov múzea. Návštevníci sa tak priamo môžu dotknúť kópií vybraných diel Majstra Pavla a hmatom preskúmať jedinečnosť jeho tvorby.

Na podujatie je vstup voľný.

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...