Kto? Múzejný pedagóg! Rozhovory o múzejnej pedagogike.

Prinášame vám nový cyklus rozhovorov s múzejnými pedagógmi, členmi (nielen) našej komisie, ktorého cieľom je priblížiť ich prácu širšej verejnosti. V tomto mesiaci sme vyspovedali prvých dvoch respondentov, Jaroslava Hanka a Veroniku Kurtovú.

 

 

PhDr. Jaroslav Hanko je členom Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách, v minulosti pôsobil aj ako jej predseda a takisto sa múzejnej pedagogike aktívne venoval v prostredí SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. Momentálne pôsobí v Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, kde sa venuje aj naďalej práci s verejnosťou a vzdelávacej činnosti.

PhDr. Veronika Kurtová, takisto členka OKVAV, momentálne pôsobí v Malokarpatskom múzeu v Pezinku na kumulovanej pozícii lektor/múzejný pedagóg a má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním aj zo školského prostredia.

Ďalšie rozhovory budú časom pribúdať, všetky ich nájdete tu.

Rozhovory sú vo formáte .pdf. Ich realizáciu podporil Zväz múzeí na Slovensku. Autorom konceptu je Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách pri ZMS (zostavovateľka: predsedníčka OKVAV Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD., grafické spracovanie: Texall, s.r.o., spolupráca a konzultácie: Mgr. Zuzana Kunšteková, PhDr. Elena Lindisová, Mgr. Ivana Žačoková).

Ak vás náš projekt zaujal a boli by ste aj vy otvorený takejto možnosti podeliť sa o svoje skúsenosti a názory, budeme veľmi radi. Takisto ak by ste mali záujem participovať na projekte aj iným spôsobom, dajte nám vedieť prostredníctvom e-mailu okvav.zms@gmail.com.

 

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...