Ministerstvo školstva ČR vyhlásilo pokusné overovanie vzdelávacích programov múzeí

npmkMinisterstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky vyhlásilo “pokusné overovanie” dopadov vzdelávacích programov českých múzeí na výuku v školách. Cieľom je overiť vplyv zážitkovej pedagogiky na  kvalitu výuky. Počas školského roka 2017/2018 sa môžu školy uchádzať o dotáciu na zabezpečenie bezplatnej exkurzie do múzeí. Projekt vychádza z medzinárodných doporučení (OECD, UNESCO a pod.). V prípade, že pokusné overovanie preukáže pozitívne výsledky – ovplyvní kvalitu vzdelávania žiakov „k lepšiemu“, budú tieto formy edukácie zapracované do Rámcového vzdelávacieho programu ČR.
Viac informácií na stránke Národního pedagogického múzea.

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...