Jubilejné a volebné stretnutie OKVAV v Bratislave

V dňoch 26. a 27. februára 2018 sa uskutočnilo jubilejné zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS. V Múzeu mesta Bratislavy sme si pripomenuli okrúhle výročie nášho prvého zasadnutia, ktoré sa konalo pred desiatimi rokmi práve v tomto múzeu. Po úvodných privítaniach od zástupcov MMB (Peter Hyross) a ZMS (Daniel Hupko), zakladajúcej členky Beáty Husovej, prvej predsedkyne Marcely Kvetkovej a zatiaľ posledného predsedu Jaroslava Hanka, sme si priblížili desaťročné obdobie fungovania komisie. Ľubica Majerová (NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica) predstavila prvých sedem rokov činnosti komisie. Jaroslav Hanko (SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň) sumarizoval napĺňanie stratégie, ktorou sa riadil výbor komisie v posledných troch rokoch. Agáta Lešková (NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica) sa zamerala na realizované kolokvium s názvom Na spoločnej ceste, ktoré sa uskutočnilo na Modrom Kameni v lete 2018. Po jej príspevku sme symbolickým „školským“ zvončekom uvítali do života metodickú publikáciu vychádzajúcu zo záverov kolokvia. Potom už program viedli Beáta Husová a Martina Pavlikánová (Múzeum mesta Bratislavy). Predstavili svoje múzeum, jeho najvýznamnejšie vzdelávacie programy a projekty. Nechýbal ani projekt Oživené učebnice a nový Detský ateliér. Ten si účastníci stretnutia pozreli aj naživo spolu s expozíciami v Starej radnici a Apponyiho paláci.

Druhý deň sa účastníci stretli na Bratislavskom hrade v priestoroch Lapidária/Múzejného obchodu SNM – Historického múzea. Témou dňa boli voľby vedenia OKVAV na najbližšie trojročné obdobie. Volieb sa zúčastnilo 17 z 28 členov OKVAV a spomedzi kandidátov si zvolili nový výbor na roky 2018 – 2020, v zložení:

Predseda:

Jaroslav Hanko (SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Hrad Modrý Kameň), 17 hlasov

Tajomníčka:

Jarmila Ďurišová (Poštové múzeum, Banská Bystrica), 17 hlasov

Členovia výboru:

  1. Juraj Kucharík (SNM – Historické múzeum, Bratislava), 16 hlasov
  2. Zuzana Kunšteková (Múzeum školstva a pedagogiky, Bratislava), 14 hlasov
  3. Vanda Kráľovičová (Malokarpatské múzeum, Pezinok), 13 hlasov
  4. Stanislava Šikulová (SNM – Múzeum židovskej kultúry, Bratislava), 12 hlasov
  5. Agáta Lešková (NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica), 10 hlasov

Náhradníci:

(v tomto poradí sa stávajú členmi výboru v prípade vypadnutia vyššie menovaných členov):

  1. Ivana Mináriková (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica), 8 hlasov
  2. Miroslava Žažová (Malokarpatské múzeum, Pezinok), 8 hlasov
  3. Alena Krátka (SNM – Hudobné múzeum, Kaštieľ Dolná Krupá), 5 hlasov

Novozvolený výbor si vzápätí stanovil nové úlohy vyplývajúce z aktuálnych potrieb. Medzi prvými úlohami je vypracovanie Stratégie rozvoja múzejnej pedagogiky na Slovensku na roky 2018 – 2020″, ktorý zároveň plní funkciu strategického plánu činnosti OKVAV na rovnaké obdobie. Dôležitou úlohou najbližších mesiacov bude realizácia projektu Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR”, ktorý bol podporený z Fondu na podporu umenia v roku 2018. Rovnako dôležitá bude úloha distribúcie novej publikácie z dielne OKVAV s názvom „Na spoločnej ceste – kolokvium a metodika pre komunikáciu medzi múzejnými a školskými pedagógmi“.

Ďalší program už viedol Juraj Kucharík (SNM – Historické múzeum, Bratislava), ktorý predstavil vzdelávacie programy svojho múzea, priestory pre edukačné aktivity, výstavu o Majstrovi Pavlovi z Levoče spolu s jej detskou líniou a hmatovými prvkami pre nevidiacich a slabozrakých a výstavu Kelti z Bratislavy spolu s jej edukačnými prvkami.

Stretnutie v Bratislave, tentoraz s prívlastkom jubilejné i volebné, je možné hodnotiť ako veľmi úspešné. Priaznivci múzejnej pedagogiky mali možnosť spoznať OKVAV, obe múzeá, v ktorých sa stretnutie odohrávalo, ale aj seba navzájom. Preto veríme, že odchádzali s úsmevmi na perách a že to nebolo spôsobené len všadeprítomným mrazivým vetrom. Veľká vďaka patrí aj všetkým organizátorom v oboch múzeách.

Prílohy na stiahnutie:

Powerpointová prezentácia 10 rokov činnosti OKVAV.

Vyhodnotenie plnenia Stratégie rozvoja múzejnej pedagogiky na Slovensku v rokoch 2015 – 2017.

Powerpointová prezentácia Vyhodnotenie plnenia stratégie.

 

Fotogaléria

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Úvodné privítania a pozdravy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uvedenie knižky do života

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Účastníci stretnutia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Detský ateliér MMB

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Detský ateliér MMB

7.

Expozície MMB

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Voľby výboru

8a

Edukačné tlačoviny SNM – HM

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výstava Majster Pavol z Levoče

8.

Výstava Majster Pavol z Levoče

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kelti z Bratislavy

12.

Výstava Majster Pavol z Levoče

11.

Hmatové prvky k výstave

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...