Zápis z ONLINE zasadnutia OKVaV z 29. novembra 2021

Vzhľadom na situáciu súvisiacu s prijatými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID 19, nebolo možné uskutočniť fyzické zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie ZMS (ďalej iba OKVaV). Zasadnutie sa preto uskutočnilo on-line formou cez aplikáciu ZOOM.

Zápis zo zasadnutia.pdf

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...