Zasadnutie OKVAV v Banskej Bystrici 11.11.2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zasadanie OKVAV v Banskej Bystrici 2015

Dňa 11. novembra 2015 sa v priestoroch Vzdelávacieho centra Múzea SNP v Banskej Bystrici uskutočnilo zasadanie Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku, na ktorom bolo prerokované napĺňanie Stratégie rozvoja OKVAV na roky 2015 – 2017.
Zápis zo zasadania z 11. novembra 2015 (PDF)

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...