Zasadnutie OKVAV vo Zvolene 26.-27.02.2015

Zasadnutie OKVAV vo Zvolene

26. – 27.2.2015
Zasadnutie sa konalo v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Hlavným bodom programu bolo schválenie Stratégie rozvoja OKVAV na roky 2015 – 2017 (PDF) a voľby nového výboru OKVAV na roky 2015 – 2017.
Zápis zo zasadnutia OKVAV z 26. – 27. 2. 2015 (PDF)

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...