Vzdelávacie programy múzeí

Nie je nič jednoduchšie, vyberte si z množstva vzdelávacích programov, ktoré pripravili múzeá na Slovensku.

Múzeum Mesto Odkaz na aktuálnu ponuku vzdelávacích programov múzea
Balneologické múzeum Piešťany http://www.balneomuzeum.sk/sk/
Banícke múzeum Rožňava http://www.banmuz.sk/wp-content/uploads/2015/08/Ponuka-aktiv%C3%ADt-WEB.pdf

 

Gemersko – malohontské múzeum Rimavská Sobota http://www.gmmuzeum.sk/vystavy.htm

 

Horehronské  múzeum Brezno http://www.horehronskemuzeum.sk/index.php/sluzby/vyucovacie-hodiny

 

Hornonitrianske múzeum Prievidza http://www.muzeumpd.sk/program-muzea/edukacne-aktivity.html?page_id=636

 

Hradné múzeum Fiľakovo Fiľakovo http://www.hradfilakovo.sk/
Krajské múzeum Prešov Prešov http://www.muzeumpresov.sk/sk/ponukame.html
Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=2498

 

Liptovské múzeum Ružomberok http://www.liptovskemuzeum.sk/ponukame/pre-skoly/

 

Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica http://www.svkbb.eu/literarne-hudobne-muzeum/sluzby1/lektorovanie
Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa http://www.hradlubovna.sk
Malokarpatské múzeum Pezinok  http://www.muzeumpezinok.sk/sk/ponukame/vzdelavacie-programy

 

Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš http://www.mjk.sk/?language=sk&page=16

 

Múzeum Jána Thaina Nové Zámky http://www.muzeumnz.sk/aktivity/60-stala-ponuka.html
Múzeum Južného Zemplína Trebišov http://www.muzeumtv.sk/muzeum/nase-sluzby/ponuka-vzdelavacich-programov
Múzeum v Kežmarku Kežmarok http://www.kezmarok.com/?Home:Vyucovacie_hodiny:Temy_vyucovacich_hodin

 

Múzeum ľudovej umeleckej výroby Stupava http://www.uluv.sk/sk/web/kam-v-uluve/muzeum-luv/
Múzeum mesta Bratislavy Bratislava http://www.muzeum.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700015&id=3130&p1=2964
Múzeum Mikuláša Konkoly-Thegeho Hurbanovo http://www.suh.sk/nasa-ponuka/ponuka-programu-v-planetariu
Múzeum oravskej dediny Zuberec http://muzeum.zuberec.sk/category/programy/
Múzeum SNP Banská Bystrica http://www.muzeumsnp.sk/vzdelavanie/pre-skoly-2/objektove-vyucovanie/

 

Múzeum Spiša Spišská Nová Ves http://www.muzeumspisa.com/indexsj.php?text=ponuka

 

Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava http://www.msap.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=69
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Levoča http://msslevoca.sk/pre-ucitelov/
Múzeum Tatranského národného parku Tatranská Lomnica http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=mtanap
Múzeum vo Svätom Antone Sv. Anton http://www.msa.sk/ine-aktivity/aktivity-muzea-v-minulosti.html
NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica http://www.muzeumkremnica.sk/sk/uvod/edukacne-programy-pre-skolske-skupiny

 

Novohradské múzeum a galéria Lučenec http://www.nmg.sk/td.html
Podpolianske múzeum Detva http://www.kcdetva.sk/sk/Article/525/Category/19/Podpolianske%20m%C3%BAzeum_Kontakty,%20n%C3%A1v%C5%A1tevn%C3%A9%20hodiny,%20slu%C5%BEby.proxia
Podtatranské múzeum Poprad http://www.muzeumpp.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=79&lang=sk
Podunajské múzeum Komárno http://www.muzeumkn.sk/index.php?cat=45&page=article

 

Pohronské múzeum Nová Baňa http://www.pohronskemuzeum.sk/slzb0.htm

 

Ponitrianske múzeum Nitra http://www.muzeumnitra.sk/aktivity.html

 

Považské múzeum Žilina http://pmza.sk/sluzby/
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica http://www.muzeumbs.sk/skola-v-muzeu/programy-pre-skoly/

 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš http://www.smopaj.sk/sk/index.htm

 

Slovenské poľnohospodárske múzeum Nitra http://spmnitra.sk/pre-skoly/
Slovenská pošta a. s. Poštové múzeum Banská Bystrica http://www.postovemuzeum.sk/pre-skoly/

 

SNK – Literárne múzeum Martin http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/skoly.html

 

Slovenské národné múzeum Bratislava http://www.snm.sk/?oddelenie-muzejnej-pedagogiky

 

SNM – Archeologické múzeum Bratislava http://www.snm.sk/?vzdelavacie-programy-2

 

SNM – Etnografické múzeum Martin http://www.snm.sk/?vzdelavacie-programy-15

 

Detské múzeum SNM Bratislava http://www.detskemuzeum.sk/sk/content/view/vzdelavanie

 

SNM – Historické múzeum Bratislava http://www.snm.sk/?vzdelavacie-programy-historicke

 

SNM – Hudobné múzeum Bratislava http://www.snm.sk/?dlhodobe-vzdelavacie-programy-3

 

SNM – Kaštieľ Imre Madácha Dolná Strehová http://www.snm.sk/?lektorske-vyklady-5
SNM – Múzeum Andreja Kmeťa Martin http://www.snm-em.sk/zlozkymuzea/mak/makindex.html

 

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň http://www.snm.sk/?vzdelavacie-programy-10

 

SNM – Múzeum Červený Kameň Častá http://www.snm.sk/?vzdelavacie-programy-11

 

SNM – Múzeum Martina Benku Martin http://www.snm-em.sk/zlozkymuzea/mmb/mmbindex.html

 

SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov Bratislava http://www.snm.sk/?dlhodobe-vzdelavacie-programy-6

 

SNM – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku Martin http://www.snm-em.sk/zlozkymuzea/mkrs/mkrsindex.html

 

SNM – Múzeum slovenskej dediny Martin http://www.snm-em.sk/zlozkymuzea/msd/skolavmuzeumsd.html

 

SNM – Pamätný dom Kálmána Mikszátha Sklabiná http://www.snm.sk/?lektorske-vyklady-5
SNM-Prírodovedné múzeum Bratislava http://www.snm.sk/?vzdelavacie-programy-prirodovedne

 

SNM – Spišské múzeum Levoča http://www.snm.sk/?vzdelavacie-programy-14

 

SNM – Múzeum rusínskej kultúry Prešov http://www.snm.sk/?vzdelavacie-programy-9

 

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník http://www.snm.sk/?vzdelavacie-programy-7

 

SNM – Múzeum  židovskej kultúry Bratislava http://www.snm.sk/?vzdelavacie-programy-8

 

Slovenské technické múzeum Košice http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/program-2/podujatia-pre-skolske-skupiny

 

Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica http://www.ssmuzeum.sk/preskoly.htm

 

Šarišské múzeum Bardejov http://www.muzeumbardejov.sk/
Tekovské múzeum Levice http://www.muzeumlevice.sk/
Trenčianske múzeum Trenčín http://www.muzeumtn.sk/
Tribečské múzeum Topoľčany http://www.tribecskemuzeum.sk/tvorive-dielne

 

Vihorlatské múzeum Humenné http://www.muzeumhumenne.sk/
Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou http://www.muzeumhanusovce.sk/#

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici Považská Bystrica http://www.muzeumpb.sk/muzeum-v-skole.html?page_id=548
Východoslovenské múzeum Košice http://www.vsmuzeum.sk/podujatia
Záhorské múzeum Skalica http://www.zahorskemuzeum.sk/
Západoslovenské múzeum Trnava http://www.zsmuzeum.sk/sk
Zemplínske múzeum Michalovce http://www.zemplinskemuzeum.sk/