Fond múzejno-pedagogických materiálov

Dlhodobou snahou OKVAV je vytvorenie zbierky všetkých múzejno-pedagogických materiálov, ktoré boli vytvorené v slovenských múzeách. Našim cieľom je uchovávanie pamäte o edukačných aktivitách múzeí a jej sprístupnenie. Fond je fyzickým aj digitálnym archívom tlačovín z oblasti výchovy a vzdelávania v múzeách. Vo fonde budú sústreďované všetky materiály vrátane pracovných listov, metodík, brožúr, publikácií venovaných vzdelávaniu, propagačných letákov a pod., a to nielen tie publikované s ISBN, či tlačené v profesionálnych tlačiarňach, ale aj svojpomocne vydané tlačoviny. Fyzický fond je na študijné účely sprístupnený v knižnici Muzeologického kabinetu SNM (odkaz na muzeol. kabinet), inšpiratívne a nasledovaniahodné materiály budú formou digitálneho fondu sprístupnené na týchto internetových stránkach.

V prípade, že boli vo Vašom múzeu realizované podnetné vzdelávacie programy, vydané inšpiratívne materiály, sprievodcovia, pracovné listy či výstupy z dlhodobých projektov, máte možnosť prezentovať ich nielen okruhu návštevníkov, pre ktorý boli vytvorené, ale aj ostatným kolegom z múzeí a širokej verejnosti. Podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti a získajte inšpirácie z materiálov iných. Pomôžeme si tým navzájom.

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám uvedené materiály, je potrebné ich zaslať, resp. doručiť spolu s vyplnenou Zmluvou o poskytnutí diela a licenčnou zmluvou, v ktorej bude presne špecifikovaný spôsob použitia Vašich diel. Túto zmluvu spolu s postupom jej vyplnenia a odovzdania materiálov si môžete stiahnuť na týchto odkazoch:

Zmluva o poskytnutí diela a licenčná zmluva (.doc)
Postup pri odovzdávaní diela/diel (pdf)

Vopred ďakujeme za spoluprácu pri napĺňaní fondu a tešíme sa na Vaše materiály.

Fyzický fond v knižnici Muzeologického kabinetu SNM

Zoznam tlačovín vo fyzickom fonde v knižnici Muzeologického kabinetu SNM bude čoskoro zverejnený na tomto mieste.
Kvôli prebiehajúcej aktualizácii Bádateľského poriadku Muzeologického kabinetu zatiaľ nie je možné ho zverejniť. V blízkej dobe ho zverejníme na tomto mieste.

Digitálny fond

Ponúkame vám prvé prírastky do digitálneho fondu. Diela sú zverejnené na základe licenčnej zmluvy a so súhlasom nositeľa autorských práv k dielu. Náhľady či plné znenia diel však slúžia len na štúdijné účely a v žiadnom prípade nezasahujú do práv nositeľa autorských práv k dielu.
Práve prebieha scanovanie ďalších materiálov. Fond budeme postupne zverejňovať na tomto mieste.

Názov diela Autor/Autori Vydavateľ miesto a rok vydania počet strán ISBN/SN typ dokumentu stručný popis typ licencie
Na návšteve u Pálffyovcov Vanda Kráľovičová Múzeum Michala Tillnera v Malackách Malacky, 2021 2 pracovný list Aktivizačné úlohy k spoznávaniu zámockého parku plné znenie
Taniere zdobené… Vanda Kráľovičová Múzeum Michala Tillnera v Malackách Malacky, 2021 1 pracovný list Omaľovanka a aktivizačné úlohy plné znenie
Svetlo, svieť! Vanda Kráľovičová Múzeum Michala Tillnera v Malackách Malacky, 2021 1 pracovný list Omaľovanka a aktivizačné úlohy plné znenie
Zo zbierok múzea kolektív autorov Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš, 2018 63 978-80-89933-04-4 katalóg Obsah: Prírodovedné zbierky, Spoločenskovedné zbierky titulná strana
Pexeso Vojenského historického ústavu Vojenské historické múzeum Vojenské historické múzeum Piešťany 4 pexeso, propagačný materiál pexeso vojenskej techniky titulná strana
Múzeum?!:-) Vlastivedné múzeum v Galante Vlastivedné múzeum v Galante Galanta 2 pracovný list Čo je múzeum? Čo robí múzeum? Aké sú ciele múzea? – aktivizačné úlohy titulná strana
Tá pravá šálka kávy Slovenské národné múzeum v Martine Slovenské národné múzeum v Martine Martin, 2008 6 pracovný list Kávové zrnko sprevádza výstavou Tá pravá šálka kávy, aktivizačné úlohy titulná strana
Senec od návršia k horizontom Gábor Strešňák – Peter Fedor a kol. Mestské múzeum v Senci Senec, 2015 104 978-80-89728-02-2 učebnica Regionálna výchova III., Príroda titulná strana
Senec od návršia k horizontom Gábor Strešňák – Peter Fedor a kol. Mestské múzeum v Senci Senec, 2017 104 978-80-97254-50-6 učebnica Regionálna výchova I., Dejiny 1. časť) titulná strana
Sala terrena. Sala – čo??? Andrea Jamrichová SNM – Múzeum Červený kameň Bratislava, 2009 4 pracovný list K programu Škola v múzeu, stručný text o histórii sál toto typu, obrazová príloha, aktivzačné úlohy titulná strana
Rosenfeldov palác Vladimir Majtan – Peter Štansky Mesto Žilina Žilina 24 brožúra Obsah: História, Kalendárium, Vlastníci paláca, Palác, obrazová príloha titulná strana
Príroda a jej ochrana v priereze času Eva Greschová – Iveta Chomová – Eva Bartošová – Ján Valo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš, 2017 30 978-80-89933-02-0 katalóg výstavy Obsah: Počiatky ochrany prírody na Slovensku, Spolky a dobrovoľné organizácie, Inštitucionálna ochrana prírody, Osobnosti ochrany prírody titulná strana
Noční lovci – sovy Eva Farkašovská – Alena Lenková Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš, 2018 16 978-80-89933-08-2 katalóg výstavy Z cyklu výstav Zem – miesto pre život, obsah: Stručne o sovách, Zoologický systém našich sov, Rody sov titulná strana
Nespútané živly Leonard Ambróz – Danka Šubová Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš, 2018 16 978-80-89933-09-9 katalóg výstavy Z cyklu výstav Zem – miesto pre život, obsah: Teória 4 živlov, Globálne problémy životného prostredia, Narušenie klimatického systému Zeme titulná strana
Natura 2000 Leonard Ambróz Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš, 2017 50 978-80-88924-95-1 katalóg výstavy Katalóg k výstave o súvislej európskej sústave chránených území, ktorej cieľom je chrániť a zachovať prírodné dedičstvo významné pre celú Európsku úniu, bohatý obrazový materiál titulná strana
Mária Terézia a Bratislava Jana Hutťanová – Juraj Kucharík SNM-Historické múzeum Bratislava, 2017 52 978-80-80604-22-6 interaktívna knižka Historické okamihy zo života Márie Terézie spracované vo forme stručných textov určených pre deti a mládež, doplnené o sprievodné aktivity a otázky titulná strana
Levický hrad Nikola Mihálová – Peter Pleva Tekovské múzeum v Leviciach Levice, 2013 25 978-80-88831-14-3 brožúra Stručná história Levického hradu, významné osobnosti, historické súvislosti, pôdorys, stavebný vývoj, povesti titulná strana
Dolná Krupá …a jej sedem divov Stanislav Petráš OZ Korompa Dolná Krupá Dolná Krupá 14 brožúra popis 7 divov Dolnej Krupej: Kaštieľ s areálom, Park pri kaštieli, Kostol sv. Ondreja, Mauzóleum Chotekovcov, Kaštieľske divadlo, Ružová záhrada, Umelý kopec titulná strana
Dni keramiky Michaela Škodová Novohradské múzeum a galéria v Lučenci Lučenec, 2018 30 pracovný zošit Zápisník malého keramika v rámci denného tábora projektu Dni keramiky 2018 titulná strana
Bionika Danka Šubová – Leonard Ambróz Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš, 2017 50 978-80-88924-94-4 katalóg výstavy Čo je to bionika?; História; Princíp pohybu vo vode, vo vzduchu, po súši; Technická konštrukcia bunky – cytoskelet; Biologické štruktúry v technike; Zmyslové orgány; Prírodné radary; Architektúra a konštrukcie titulná strana
Žofia Bosniaková, legenda a kult Michal Jurecký – Lucia Krišková – Eva Brezániová Považské múzeum v Žiline Žilina, 2012 32 978-80-888776-0-8 brožúra Popularizačná brožúra o živote legendárnej Žofie Bosniakovej, realizovaná v rámci projektu cezhraničnej spolupráce PL-SK. Doplnená o legendy, pracovné úlohy pre deti a obrázky. plné znenie
O krásnej Kataríne z Budatínskeho hradu Peter Šimko – Anna Maršalová (zostavovatelia) Považské múzeum v Žiline Žilina, 2011 12 leporelo Kreslené leporelo na motívy povesti o krásnej Kataríne z Budatínskeho hradu, doplnené o pracovné úlohy pre deti. titulná strana
Omaľovánky kohútika drotárika Anna Hudeková Považské múzeum v Žiline Žilina, 2015 16 omaľovánka Omaľovánka zameraná na expozície Považského múzea v Žiline titulná strana
Mikszáth pracovný zošit András Böhm – Eva Bolemant – Julia Ivanics – Sylvia Sipos SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava, 2010 16 pracovný zošit Pracovný zošit k stálej expozícii v Pamätnom dome Kálmána Mikszátha v Sklabinej plné znenie
Mikszáth munkafüzet – Maďarská verzia pracovného zošitu András Böhm – Eva Bolemant – Julia Ivanics – Sylvia Sipos SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava, 2010 16 pracovný zošit Pracovný zošit k stálej expozícii v Pamätnom dome Kálmána Mikszátha v Sklabinej plné znenie
Madách – pracovný zošit/Munkafüzet Eva Bolemant, Dana Veselovská, Ildikó Molnár, Sándor Papp SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava, 2012 28 pracovný zošit Dvojjazyčný pracovný list k stálej expozícii v kaštieli Imre Madácha v Dolnej Strehovej plné znenie
Pracovný list – Tradície a hodnoty, Maďari na Slovensku János Hushegyi SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (nepublikované dielo) 2014 (nepublikované dielo) 16 pracovný list Pracovný list k stálej expozícii v Brämerovej kúrii v slovenskom jazyku plné znenie
Munkalap – Hagyományok és értékek, Magyarok Szlovákiában János Hushegyi SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (nepublikované dielo) 2014 (nepublikované dielo) 16 pracovný list Pracovný list k stálej expozícii v Brämerovej kúrii v maďarskom jazyku plné znenie
Pracovný list – Mojim národom János Hushegyi – Pavol Rusnák SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (nepublikované dielo) 2014 (nepublikované dielo) 6 pracovný list Pracovný list k putovnej výstave „Mojim národom“ – Príbehy z veľkej vojny plné znenie
Pracovný list – Népeimhez János Hushegyi SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (nepublikované dielo) 2014 (nepublikované dielo) 6 pracovný list Pracovný list k putovnej výstave „Mojim národom“ – Príbehy z veľkej vojny plné znenie
Kvízy, krížovky, pracovné listy v slovenskom a maďarskom jazyku András Böhm SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (nepublikované dielo) 18 ks Kvízy, krížovky, pracovné listy Kvízy, krížovky, pracovné listy v slovenskom a maďarskom jazyku plné znenie
Kvíz o Ľudovítovi Štúrovi Simonne Jurčová – Dagmar Mišíková Západoslovenské múzeum v Trnave (nepublikované dielo) Trnava, 2015 (nepublikované dielo) 1 kvíz Kvízový hárok rozmnožený vo formáte A5 s 12 otázkami k výstave Ľudovít Štúr a jeho doba, ktorá bola inštalovaná v Západoslovenskom múzeu v Trnave – Múzeu knižnej kultúry v Trnave v roku 2015 plné znenie
Fauna Považia – obrázkový sprievodca Tomáš Žilinčík – Daniela Dúbravková – Ondřej Trnka Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici Považská Bystrica, 2010 40 978-80-970619-0-6 obrázkový sprievodca – pracovné listy Tento obrázkový sprievodca postupne predstaví tri druhy biotopov a ich charakteristických obyvateľov – faunu. Vybraným druhom zvierat je venovaná dvojstrana s omaľovánkami, hádankami, kvízmi a rôznymi zábavnými hrami. plné znenie
Panovník prírodovedec Marian Číž Múzeum vo Svätom Antone Svätý Anton, 2004 DVD, filmový dokument Filmový dokument o bývalom bulharskom cárovi Ferdinandovi Coburgovi, ktorý sa vo voľnom čase venoval prírodným vedám (botanike, ornitológii a entomológii)- Bol vášnivým cestovateľom a poľovníkom. Navštívil mnoho krajín, kde zároveň študoval faunu a flóru. Veľmi rád navštevoval aj Slovensko (Svätý Anton a Prednú Horu). plné znenie
Partnering in Museum Education – Enhacing the Adventure kolektív autorov, editori: Marian Číž – Ivan Lukáč Múzeum vo Svätom Antone Svätý Anton, 2005 190 zborník príspevkov z konferencie ICOM/CECA Zborník príspevkov výročnej medzinárodnej konferencie ICOM/CECA, ktorá sa konala v Banskej Štiavnici 17. – 23. 9. 2005 Témou bolo Partnerstvo vo výchove a vzdelávaní prostredníctvom múze. Zborník obsahuje kľúčové referáty, odborné príspevky, no taktiež príspevky do tzv. „trhu nápadov“ ukážka
Jozef Murgaš – Počujete ma? Soňa Šváčová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, 2014 18 978-80-89388-58-5 publikácia Publikácia mapujúca život Jozefa Murgaša na základe najnovších poznatkov, vydaná pri príležitosti 150. výročia narodenia pre návštevníkov Pamätnej izby Jozefa Murgaša v Tajove. plné znenie
Tibor Kobliček – Ľudové hudobné nástroje Miloš Šípka (zostavovateľ) Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, 2007 135 978-80-85169-93-5 publikácia Na pozadí biografie autora predstavené tradičné ľudové hudobné nástroje Slovákov, doplnené bohatým obrazovým materiálom. ukážka
Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica Jana Borguľová (zostavovateľka) Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, 2009 64 978-80-89388-22-6 publikácia Na bohatom obrazovom materiáli predstavené vzácne múzejné zbierky a stručná história LHM. ukážka
Pexeso – Gašparkovo divadlo Mária Lásková, Soňa Šváčová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica 2 pexeso Slovensko – anglické pexeso s fotografiami bábok a makiet divadelných scén, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu ŠVK – Literárneho a hudobného múzea plné znenie
Ľudové hudobné nástroje na Slovensku Miloš Šípka Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, 2005 12 skladačka Na dvanástich samostatných kartičkách predstavené vzácne zbierkové predmety v slovenskom a anglickom jazyku, uložené v papierovom obale plné znenie
Literárne a hudobné múzeum kolektív zamestnancov LHM Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica 12 propagačný materiál Brožúra predstavujúca expozície Literárneho a hudobného múzea plné znenie
Alžbeta Göllnerová-Gwerková (1905 – 1944) Eva Urbanová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica 1 propagačný materiál Ponuka špecializovanej hodiny venovanej literárne historičke, kritičke, pedagogičke, publicistke a organizátorke protifašistického odboja v okolí Banskej Štiavnice. plné znenie
Štúrovci (ako ste ich nepoznali) Eliška Jakubechová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica 1 propagačný materiál Propagačný materiál k interaktívnej hodine dopĺňajúcej učebné osnovy. plné znenie
Na slovíčko s Ľudovítom Štúrom Eliška Jakubechová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica 1 propagačný materiál Propagačný materiál k interaktívnej hodine dopĺňajúcej učebné osnovy. plné znenie
Taký obyčajný život … v stredoveku Jaroslav Hanko Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň Modrý Kameň, 2014 48 978-80-967142-5-4 bružúra Brožúra pojednáva o štyroch spoločenských vrstvách (šľachta, vojenstvo, deti a služobníctvo), ktoré spolu žili na malých súkromných hradoch. Brožúra je určená predovšetkým učiteľom dejepisu a regionálnej výchovy na základných školách, ako aj pre ich žiakov. ukážka
Letom stredovekom Jaroslav Hanko Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko a Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň Veľký Krtíš, 2014 24 978-80-971625-0-4 metodická príručka k vzdelávaciemu projektu Metodická príručka k rovnomennému vzdelávaciemu projektu určená pedagógom, ktorí vyučujú dejepis prípadne informatiku na základných školách. Projekt je zameraný na správne a zmysluplné využívanie internetu pri bádaní o stredoveku. Príručka je voľne šíriteľný materiál (pre podrobnosti viď tiráž) plné znenie
Benka maľuje Slovensko Juraj Kucharík SNM-Historické múzeum Bratislava, 2019 4 pracovný zošit plne znenie
Z cechovej truhlice Martina Muráňová, Jana Hutťanová SNM-Historické múzeum Bratislava, 2016 8 sprievodca výstavou plne znenie
Kelti z Bratislavy Juraj Kucharík SNM-Historické múzeum Bratislava, 2017 8 sprievodca výstavou plne znenie
Putovanie dejinami I. od praveku po Veľkú Moravu

Metodický materál pre pedagógov

Jana Hutťanová, Martina Muráňová SNM-Historické múzeum Bratislava, 2016 72 978-80-8060-384-7 Metodický materiál pre pedagógov plne znenie
Putovanie dejinami I. Od praveku po Rimanov,
Zmena je život a život bola zmena
Jana Hutťanová, Martina Muráňová SNM-Historické múzeum Bratislava, 2016 4 Pracovný zošit plne znenie
Putovanie dejinami I. Od praveku po Rimanov,

Boje o moc

Jana Hutťanová, Martina Muráňová SNM-Historické múzeum Bratislava, 2016 4 Pracovný zošit plne znenie
Putovanie dejinami I. od sťahovania národov po Veľkú Moravu, Zmena je život a život bola zmena Jana Hutťanová, Martina Muráňová SNM-Historické múzeum Bratislava, 2016 4 Pracovný zošit plne znenie
Putovanie dejinami I. od sťahovania národov po Veľkú Moravu, Boje o moc Jana Hutťanová, Martina Muráňová SNM-Historické múzeum Bratislava, 2016 4 Pracovný zošit plne znenie
Putovanie dejinami II. stredovek Juraj Kucharík, Jana Hutťanová SNM-Historické múzeum Bratislava, 2019 4 Pracovný zošit plne znenie
100 rokov Československa v našej škole Jana Hutťanová, Zdenka Kuľhavá SNM-Historické múzeum Bratislava, 2018 14 metodický materiál pre pedagógov plne znenie
Ľudovít Štúr – interaktívne panely Martina Muráňová, Jana Hutťanová SNM-Historické múzeum Bratislava, 2015 4 interaktívne panely k výstave plne znenie
Mária Terézia a Bratislava Juraj Kucharík, Jana Hutťanová SNM-Historické múzeum Bratislava, 2017 52 978-80-8060-422-6 edícia – interaktívna knižka ukážka
Martin Benka a Karol Plicka putujú Slovenskom Jana Hutťanová SNM-Historické múzeum Bratislava, 2018 50 978-80-8060-448-6 edícia – interaktívna knižka ukážka
N89 alebo 10x o slobode Jana Hutťanová SNM-Historické múzeum Bratislava, 2019 52 978-80-8060-461-5 edícia – interaktívna knižka ukážka