Príspevky v kategórii Zasadnutia komisie

Zasadnutie Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku

Dňa  22. marca 2019 sa v  Slovenskom národnom múzeu – Múzeu holokaustu v Seredi uskutoční zasadnutie Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku. Prihláška a  bližšie informácie: pozvanka_pracstretnutie_OK_Sered_2019

Zápis z volebného zasadnutia OKVAV v Bratislave

Zápis z volebného zasadnutia Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie, ktoré sa konalo vo februári 2018 v Bratislave.

Jubilejné a volebné stretnutie OKVAV v Bratislave

V dňoch 26. a 27. februára 2018 sa uskutočnilo jubilejné zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS. V Múzeu mesta Bratislavy sme si pripomenuli okrúhle výročie nášho prvého zasadnutia, ktoré sa konalo pred desiatimi rokmi práve v tomto múzeu. Po úvodných privítaniach od zástupcov MMB (Peter Hyross) a ZMS (Daniel Hupko), zakladajúcej […]

Jubilejné zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie ZMS

Srdečne Vás pozývame na Jubilejné zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 10. výročia prvého  zasadnutia a zároveň voľby predsedníctva a výboru komisie na roky 2018 – 2020. Program je konkretizovaný v priloženom PDF súbore. Podujatie sa uskutoční v dňoch 26. – 27. februára 2018 na pôde […]

Zasadnutie OKVAV v Liptovskom Mikuláši 15. – 16. 11. 2016

V dňoch 15. – 16. novembra 2016 sa v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo zasadanie Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku. Zápis zo zasadania z 15. – 16. novembra 2016 (PDF)  

Pozvánka na zasadnutie OKVAV v Liptovskom Mikuláši

Srdečne vás pozývame na zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie, ktoré sa uskutoční 15. – 16. novembra 2016 v Liptovskom Mikuláši. Pozvánka, program, organizačné pokyny (.pdf) Prihláška (.docx) Tešíme sa na spoločné stretnutie.  

Zasadnutie OKVAV v Banskej Bystrici 11.11.2015

Dňa 11. novembra 2015 sa v priestoroch Vzdelávacieho centra Múzea SNP v Banskej Bystrici uskutočnilo zasadanie Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku, na ktorom bolo prerokované napĺňanie Stratégie rozvoja OKVAV na roky 2015 – 2017. Zápis zo zasadania z 11. novembra 2015 (PDF)

Zasadnutie OKVAV vo Zvolene 26.-27.02.2015

Zasadnutie OKVAV vo Zvolene 26. – 27.2.2015 Zasadnutie sa konalo v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Hlavným bodom programu bolo schválenie Stratégie rozvoja OKVAV na roky 2015 – 2017 (PDF) a voľby nového výboru OKVAV na roky 2015 – 2017. Zápis zo zasadnutia OKVAV z 26. – 27. 2. 2015 (PDF)

Zasadnutie OKVAV v Banskej Štiavnici 13.-14.02.2014

Zasadnutie OKVAV v Banskej Štiavnici 13. a 14. 2. 2014 Zasadnutie a pracovné stretnutie OKVAV sa konalo opäť v Banskej Štiavnici. Na zasadnutí sa prerokovala nutnosť pripraviť stratégiu činnosti Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách. Zostavil sa pracovný tím, ktorý stratégiu pripraví.

Zasadnutie OKVAV v Banskej Štiavnici 27.-28.06.2013

Zasadnutie OKVAV v Banskej Štiavnici 27. – 28. 6. 2013 Zasadnutie a pracovné stretnutie OKVAV sa konalo v Banskej Štiavnici. Na zasadnutí sa prerokovala organizácia medzinárodnej konferencie s názvom „Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti v Banskej Bystrici“ a navštívili sme múzeum vo sv. Antone, kde nám boli odprezentované programy a podujatia pre návštevníkov múzea. […]

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...