Publikácie

Prinášame Vám prehľad literatúry, ktorá sa zíde každému, kto chce byť v múzejnej pedagogike profesionál.


Kto? Múzejný pedagóg! Rozhovory o múzejnej pedagogike

Cieľom cyklu rozhovorov s múzejnými pedagógmi je nahliadnuť do zákulisia ich práce, navzájom sa inšpirovať a otvoriť témy, ktoré v tomto profesijnom odvetví rezonujú.


unnamed

Hranice neformálneho vzdelávania. Teória a prax v prostredí múzeí, galérií a pamiatok

Zborník príspevkov z cyklu webinárov je parciálnym výstupom z projektu „Hranice neformálneho vzdelávania. Nové alternatívy neformálneho vzdelávania v prostredí múzeí, galérií a pamiatok.“, ktorý bol podporený Fondom na podporu umenia.
Publikácia Hranice neformálneho vzdelávania


metodika-edukace-soudobych-dejin

Metodika edukace soudobých dějin v muzeu

Stáhněte si Metodiku edukace soudobých dějin v muzeu, kterou můžete využít při tvorbě vzdělávacích programů v muzeích a dalších paměťových institucích. Metodika je určena všem, kteří plánují, připravují a vedou vzdělávací programy v muzeích. Metodika vznikla ve spolupráci s Metodickým centrem muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně.

Publikácia Metodika edukacie soudobých dějin (1,3 MB, PDF)


kolokvium_titulka

Na spoločnej ceste – kolokvium a metodika pre komunikáciu medzi múzejnými a školskými pedagógmi

Táto elektronická publikácia je výstupom z rovnomenného stretnutia, ktoré sa konalo 3. júla 2017 na hrade Modrý Kameň. Publikácia prináša tipy na zlepšenie spolupráce múzeí a škôl, ako aj pomenovanie bariér, ktoré tejto spolupráci bránia.
Publikácia Na spoločnej ceste (4,2 MB, PDF).


Učíme sa v múzeu

Prinášame Vám elektronickú verziu brožúry, ktorú vydala Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách. Ide o seriál článkov, ktoré v priebehu celého roku 2016 vychádzali v časopise Dobrá škola. Brožúra je určená najmä pre pedagógov základných škôl, ale opodstatnenie nájde aj v radoch múzejníkov. Prajeme príjemné čítanie a inšpirovanie sa.

Brožúra Učíme sa v múzeu (6 MB, PDF)


zbornik_praca_s_handicapovanym_navstevnikom_v_muzeu_titulka

Práca s handicapovanými návštevníkmi v múzeu (Stará Ľubovňa, 2015)

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS pripravila zborník príspevkov z odborného seminára „Práca s handicapovanými návštevníkmi v múzeu“, ktorý sa konal 22. júna 2015, počas Festivalu múzeí 2015 v priestoroch Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni. V ôsmich príspevkoch prinášame niekoľko príkladov dobrej praxe zo slovenského múzejného prostredia. Prajeme príjemné inšpirovanie sa. Zborník si môžete zdarma stiahnuť tu.


sbornik_evropske_koreny_muzejni_edukace

Evropské kořeny muzejní edukace (Plzeň, 2016)

Západočeské muzeum v Plzni vydalo zborník príspevkov, ktoré zazneli na medzinárodnom seminári EVROPSKÉ KOŘENY MUZEJNÍ EDUKACE, PLZEŇ 2016 v dňoch 27. – 28. apríla 2016. Témou seminára bolo neformálne vzdelávanie.

Zborník si môžete stiahnuť zdarma na stránkach múzea:
http://www.zcm.cz/objekty/hlavni-budova-zcm/pro-skoly
http://www.zcm.cz/sdeleni/muzeum-vydalo-sbornik


zbornik_muzeum_ako_forma_edukacie_2013

Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti (27. – 29. 11. 2013, Banská Bystrica)
Kol. Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti. Zborník z medzinárodnej konferencie, Banská Bystrica, 27. – 29. november 2013. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku a Múzeum SNP, 2015, 207 s., ISBN 978-80-89514-36-6. Na stiahnutie tu.


zbornik_čo letí v múzejnej pedagogike

Čo letí v múzejnej pedagogike / Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku

Editorka: Marcela Lukáčová

Zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie organizovanej v dňoch 26. – 27. október 2009 v Bratislave. Konferencia bola realizovaná v spolupráci so Zväzom múzeí SR – Sekciou pre výchovu a vzdelávanie v múzeách a s múzeom mesta Bratislavy. Publikácia vyšla s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Publikáciu si môžete zakúpiť cez E-shop SNM.

 


letom_stredovekom_titulka

Letom stredovekom
Metodická príručka k rovnomennému vzdelávaciemu projektu je predovšetkým určená pedagógom, ktorí vyučujú dejepis prípadne informatiku na základných školách. Projekt je zameraný na správne a zmysluplné využívanie internetu pri bádaní o stredoveku. Žiaci sa pomocou praktických cvičení učia vyhľadávať informácie na internete, overovať si ich autora, overujú si stránky, na ktorých sú texty publikované a spracúvajú referáty o bežnom živote obyvateľov hradu v období vrcholného stredoveku. Príručka tiež predstavuje druhú časť projektu, kedy sa škola zúčastňuje špeciálnej „hodiny dejepisu“ priamo na hrade Modrý Kameň a žiaci sa pomocou rekvizít, replík a kostýmov stávajú hradnými obyvateľmi. Príručka je voľne šíriteľný materiál (pre podrobnosti viď tiráž) a stiahnuť si ju môžete tu (PDF, 8,9 MB).


brana

Alexandra Brabcová: BRÁNA MUZEA OTEVŘENÁ

Nakladatelství JUKO. ISBN: 8086213285. Počet stran: 583

Metodický materiál, ktorý je vhodný pri tvorbe školských vzdelávacích programov. Vydanie knihy bolo výsledkom päťročného projektu pracovníkov múzeí a galérií, učiteľov základných, základných umeleckých a stredných škôl, pedagogických fakúlt, občianskych združení, nadácií, divadiel a ďalších inštitúcií. Publikácia vychádza zo zahraničných konceptov, ale prináša aj praktické ukážky prác jednotlivých účastníkov.


sobanova1

ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium

Dvousvazková publikace přináší řadu nových poznatků k tématu muzea a edukačních procesů, které se odehrávají v jeho expozicích. Kniha je věnována muzejní prezentaci a jejímu didaktickému rozměru.

Téma je zasazeno do širokých souvislostí muzeologického a muzejněpedagogického myšlení a muzejní expozice jsou zde vymezeny jako specifické a nezastupitelné edukační médium, jehož účinnost významně stoupá díky dnešnímu využívání didaktických exponátů, interaktivních nebo multimediálních prvků a dalších inovací.


metodika_pruvodcovske_cinnosti

Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zprístupněných památkách, NPÚ Praha 2014

Publikace, jejímiž autory jsou Naďa Kubů, Miloš Kadlec, Dagmar Faměrová, Jiří Holub a Petr Wagner (s přispěním Petra Svobody, Ilony Vojancové a Milana Janča), je určena především vlastníkům a správcům zpřístupněných památkových objektů a všem jejich zaměstnancům podílejícím se na průběhu průvodcovské služby i veškerých činností, které s ní souvisí. Na stiahnutie tu.


interiery

Martin ASCHENBRENNER, Renata ČERNÁ, Miloš KADLEC, Jana PAVLÍKOVÁ, Petr WEISS: Interiéry hradů a zámků v Libereckém kraji a historie jejich zpřístupňování, ÚOP Liberec 2015 Na stiahnutie tu.Životopisné komiksy

Životopisné komiksy k výstavě Vynálezci, NM Praha

Autori: Irina Melnik – Jan Evangelista Purkyně (1787-1869)
Daniela Renčová – Jan Jánský (1873-1921)
Zdeněk Vavřina – Jaroslav Černý (1898-1970)
Marie Kohoutová – Josef Božek (1782-1835)
Alena Krchová – Karel Klíč (1841-1926)
Renata Žáková – František Burián (1881-1965)

http://eshop.nm.cz/product/zivotopisne-komiksy-k-vystave-vynalezci


casopisy

Štěfan Švec : Česky psané časopisy pro děti (1850-1989)

Anotácia: Jako předmět zkoumání zvolil autor knihy česky psané časopisy pro děti. Jedná se o dosud málo zmapovanou oblast historie českých médií, zahrnující desítky titulů, z nichž některé formovaly celé generace, a jiné jsou dnes již téměř zapomenuty.
Titul tvoří dvě samostatné části: První z nich je zevrubná studie, která se zabývá dětskými periodiky vycházejícími od poloviny 19. století do roku 1989. Rozbor vývojových etap vydávání časopisů pro děti vypovídá o proměnách jejich podoby a svébytné a bohaté tradici, kterou se tvůrcům podařilo postupně ustavit. Druhou část tvoří přehledný slovník dětských časopisů, jehož hesla představují jednotlivé tituly v obsáhlých medailonech s obrazovými ukázkami a základními údaji o názvech, době vydávání, redaktorech, přispěvatelích i ilustrátorech a v neposlední řadě také o příslušné sekundární literatuře. Informace, které čtenář může z obou částí získat, vytvářejí pestrou mozaiku, jež názorně ukazuje, že od samých počátků, a zejména od 30. let 20. století byla úroveň a kvalita dětských časopisů u nás velmi vysoká a srovnatelná s tradicí ve světě. Ukážka.


Kateřina Cichrová: Tajemství delfínového kabinetu, NPÚ České Budějovice

http://www.npu-cb.eu/e_download.php?file=data/editor/245cs_1.pdf&original=skrin_delfin25.3.2011.pdf

Kateřina Cichrová – Dagmar Geršlová – Markéta Slabová, Objevování renesanční zahrady zámku Kratochvíle, 2008

Kateřina Cichrová – Markéta Slabová, Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov, 2008

Šárka Kosová, Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické / A Journey from the Stone of Wandering into the Gothic / Am Irrstein beginnt der Spaziergang durch die gotische Stadt České Budějovice, 2009 (samostatné publikace ve třech jazykových mutacích)

Kateřina Cichrová, Samson je také baroko / Also Samson is Baroque / Auch Samson ist Barock, 2009 (samostatné publikace ve třech jazykových mutacích)

Ludmila Ourodová-Hronková, Schwarzenbergové 1615–1789, 2009

Ludmila Ourodová-Hronková, Schwarzenbergové 1790–1950, 2009

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...