Fotogaléria a vyhodnotenie zasadnutia OKVAV v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

V dňoch 20. a 21. novembra sa konalo stretnutie členov Komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách pri Zväze múzeí Slovenska. Stretnutie múzejných pedagógov prebehlo v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku.

Po roku sa na pôde hosťujúceho múzea stretli členovia komisie v hojnom počte, v priebehu dvoch dní pre nich výbor komisie v spolupráci s múzeom pripravil zaujímavý program.

Po privítaní riaditeľom Malokarpatského múzea si múzejníci prezreli stálu expozíciu s názvom Príbeh vína v Malých Karpatoch a aktuálnu výstavu Najstaršie remeslo, ktorými účastníkov previedla múzejná pedagogička a lektorka Veronika Kurtová. Jej výklad doplnila múzejná pedagogička a lektorka Karolína Juríková, ktorá v nových priestoroch určených na múzejno-pedagogické aktivity predstavila ponuku vzdelávacích aktivít múzea .

Program pokračoval ďalšími prezentáciami, predsedníčka komisie Vanda Kráľovičová informovala o výsledkoch dotazníka, ktorý bol rozposlaný zamestnancom múzeí v roku 2022 v rámci projektu Na spoločnej ceste II. Projekt sa zameriaval na tému spolupráce a komunikácie múzejných pracovníkov. Nasledoval príspevok Kataríny Baštekovej zo Slovenského národného múzea, ktorý sa venoval Vzdelávaciemu cyklu seniorov – Akadémii Historického múzea. Posledný príspevok prvého dňa predniesla Michaela Škodová z Novohradského múzea a galérie, v ktorom odprezentovala projekt letných detských aktivít s názvom Za zážitkami do múzea?!.

Prvý deň bol zakončený prehliadkou expozície Malokarpatského múzea v pivničných vinárskych priestoroch s názvom Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatmi, na ktorú nadviazala netradičná degustácia regionálnych vín pod vedením riaditeľa múzea a zároveň someliéra Martina Hrubalu.

Na úvod druhého dňa stretnutia odznela prezentácia Lenky Vargovej z Katedry archívnictva a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorá účastníkov stretnutia oboznámila s výučbou múzejnej pedagogiky na katedre, o možnostiach, výzvach, ale aj problémoch, s ktorými sa na katedre potýkajú.

Po prezentácii nasledovalo formálne zasadnutie komisie, v rámci ktorého sa komisia venovala čiastočnému vyhodnoteniu stratégie, plneniu cieľov, príprave volieb nového predsedníctva a výboru komisie. Na záver bola otvorená diskusia, pri ktorej boli pomenované rôzne aktuálne problémy, s ktorými sa múzejní pedagógovia v súčasnosti stretávajú.

Príjemné stretnutie bolo zakončené prehliadkou expozície Mestského múzea v Pezinku a výstavou diel sochára Alexandra Ilečka, ktorými účastníkov previedla kurátorka a historička Helena Gahérová. Takisto členom komisie odprezentovala zaujímavý projekt s názvom Pezinský časostroj, ktorý prebehol v tomto roku počas letných mesiacov.

fotografie: Vanda Kráľovičová

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...