Kto? Múzejný pedagóg! Rozhovory o múzejnej pedagogike. III. ČASŤ

Prinášame vám nový cyklus rozhovorov s múzejnými pedagógmi, členmi (nielen) našej komisie, ktorého cieľom je priblížiť ich prácu širšej verejnosti. V tomto mesiaci sme vyspovedali múzejnú pedagogičku Zuzanu Zahradníčkovú, ktorá pracuje v Múzeu mesta Bratislavy.

Mgr. et Mgr. Zuzana Zahradníčková vyštudovala magisterský odbor História – Moderné dejiny a zároveň aj magisterský odbor Učiteľstvo dejepisu pre stredné školy na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Hneď po skončení školy v roku 2022 nastúpila na pozíciu programová manažérka do Múzea mesta Bratislavy. V rámci tejto pozície pracuje primárne ako múzejná pedagogička, kde má na starosti programy pre školy, rodinné programy, interaktívne prvky vo výstavách, taktiež vedie lektorský tím MMB. Je tiež členkou Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách.

Ďalšie rozhovory budú časom pribúdať, všetky ich nájdete tu.

Rozhovory sú vo formáte .pdf. Ich realizáciu podporil Zväz múzeí na Slovensku. Autorom konceptu je Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách pri ZMS (zostavovateľka: predsedníčka OKVAV Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD., grafické spracovanie: Texall, s.r.o., spolupráca a konzultácie: Mgr. Zuzana Kunšteková, PhDr. Elena Lindisová, Mgr. Ivana Žačoková, Mgr. Lucia Cagáň Petreková).

Ak vás náš projekt zaujal a boli by ste aj vy otvorený takejto možnosti podeliť sa o svoje skúsenosti a názory, budeme veľmi radi. Takisto ak by ste mali záujem participovať na projekte aj iným spôsobom, dajte nám vedieť prostredníctvom e-mailu okvav.zms@gmail.com.

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...