Metodiky

Na množstvo vecí už existujú metodiky. Nahliadnite do nich a naučte sa, ako sa veci robia lepšie.

Naďa Kubů, Miloš Kadlec, Dagmar Faměrová, Jiří Holub, Petr Wagner : Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zprístupněných památkách, NPÚ Praha 2014 – k stiahnutiu

http://www.npu.cz/download/1422625967/elpubl150130-metodika-pruvodcovska-cinnost-k2.pdf

 

Lenka Vaňková / Veronika Pilná: Metodika datování a interpretace portrétů 16.-18. století pomocí historické módy, NPU Praha 2013 – k stiahnutiu

http://www.npu.cz/download/1396606769/met43-portrety-odivani.pdf

 

Edukačný projekt

http://www.pamatkynasbavi.cz/Vystava/

 

BOBEK, Karel, BYDŽOVSKÁ, Ilona, CICHROVÁ, Kateřina, JANČO, Milan, JERIE, Pavel, KADLEC, Miloš, KŘÍŽOVÁ, Květa, KUBŮ, Naděžda, LUKÁŠOVÁ, Eva, NOVOTNÝ, Jaromír, SEDLÁKOVÁ, Marta, SLAVKO, Pavel, ŠTULC, Josef, WEISS, Petr:  Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací, NPÚ Praha 2011 – k stiahnutiu

http://www.npu.cz/download/1331310901/40-instalace.pdf

 

 Petr HUDEC, Lenka KŘESADLOVÁ:  Způsoby edukačního využití památek zahradního umění, NPU 2015 – k stiahnutiu  http://www.npu.cz/download/1448377965/met58-NCZK-lektorske-aktivity-v-zahradach.pdf

 

Petr HUDEC, Lenka KŘESADLOVÁ:  Způsoby prezentace památek zahradního umění, NPÚ 2015 – k stiahnutiu http://www.npu.cz/download/1448377962/met57-NCZK-prezentace-zahradniho-umeni.pdf

 

Marie STRAKOVÁ, Josef STRAKA, Jiří JANÁL, Lenka KŘESADLOVÁ: Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění, NPÚ 2015, – k stiahnutiu http://www.npu.cz/download/1448377972/met60-NCZK-travniky.pdf

 

Lenka KŘESADLOVÁ, Evžen KOPECKÝ, Jiří OLŠAN, Eduard CHVOSTA, Dagmar FETTEROVÁ, Jiří JANÁL:

Rostliny v nádobách a stavby pro jejich přezimování v památkách zahradního umění, NPÚ 2015 – k stiahnutiu http://www.npu.cz/download/1448377982/met63-NCZK-rostliny-v-nadobach.pdf

 

Certifikovaná metodika Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví,  CPMD –

K stiahnutiu

http://www.emuzeum.cz/admin/files/metodika_edukace_a_prezentace_archeologickeho_kulturniho_dedictvi.pdf

anotácia

Metodika vznikla v rámci projektu „Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“, který byl realizován v letech 2012– 2014 v Národním muzeu a financován Ministerstvem kultury ČR. Předmětem řešení projektu byl aplikovaný výzkum v oboru AC – archeologie, antropologie, etnologie, naplňující tyto tematické priority Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity(NAKI): Movité kulturní dědictví a Vzdělanost a vzdělávání jako součást kulturní identity národa.

Obsah metodiky má poskytnout základní orientaci v problematice edukace a prezentace archeologie. V rámci strukturovaných kapitol má být uživatel také obeznámen se základními termíny a diskursem, vyplývajícím z poznatků a hypotéz jednotlivých výchozích disciplín. K pochopení širšího kontextu má přispět metodika nastíněním současné praxe vztahu ke kulturnímu dědictví se zvláštním zřetelem na rovinu archeologickou.

 

Petra Belaňová a Ivana Kocichová: Manuál pro pracovníky v první linii: Pracovníci ostrahy a dozoru expozice – k stiahnutiu http://www.emuzeum.cz/admin/files/CPP-manuál.pdf

anotácia

Tato metodika se věnuje problematice přístupu a vystupování pracovníků v první linii a jejich komunikaci s návštěvníky muzeí. Manuál je určený právě pro pracovníky ostrahy a dozoru expozic, tedy těm, kteří přicházejí do každodenního kontaktu s návštěvníky. Právě oni jsou hlavními reprezentanty muzea, mohou zásadně ovlivnit, zda se návštěvník cítí příjemně, nebo si naopak z muzea odnese negativní pocit. Metodika obsahuje rady a návody související s úlohou „kustoda“ v muzeu. Upozorňuje na nutnost pozitivního přístupu k návštěvníkům a to vše doplňuje modelovými situacemi, založenými na stížnostech návštěvníků Národního muzea, a jejich vhodným řešením.

 

Vladimírou Křenkovou: Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů – ŘETĚZOVÉ PROVÁDĚNÍ, Zámek Vrchotovi Janovice – k stiahnutiu http://www.emuzeum.cz/admin/files/NHBranamuzeaotevrena.pdf

anotácia

Řetězové provádění je projekt pro skupinu žáků (10 – 25 členů) v rozmezí od 12 do 15 let, který usiluje o navázání živého kontaktu s minulostí (v případě Řetětového provádění ve Vrchotových Janovicích s 19. stoletím a dobou baronky Sidonie Nádherné z Borutína). Základem je provádění návštěvníků žáky v prostorách historického objektu (může to být i park, historické jádro města, galerie, zpřístupněný památkový objekt s památkovou interiérovou instalací, soubor staveb, památky lidového stavitelství – muzea v přírodě a tak dále). Popis expozice je proložen rozmanitými aktivitami, zážitkovou činností a výměnou rolí průvodců.

 

Mgr. Lenka Mrázová: Tvorba pracovních listů – Metodický materiál Metodického centra muzejní pedagogiky, Moravské zemské muzeum  – k stiahnutiu

http://mcmp.cz/uploads/ke_stazeni/metodika/metodicke-texty/tvorba-pracovnich-listu.pdf

anotácia

Pracovní listy jsou považovány za jeden z materiálů charakterizujících moderní muzeum a jeho vstřícnost ke vzdělávacím potřebám návštěvníků. Tato didaktická pomůcka se postupem času stává téměř samozřejmou službou muzea, materiálem prokazujícím jak vstřícnost k návštěvníkům, tak i odbornost muzejních pracovníků, kteří se věnují práci s veřejností. Vytvořit kvalitní a edukativně funkční pracovní listy není snadné. Obvykle jsou očekávány i další přidané hodnoty jako je zábava, reprezentační charakter, nízké náklady na výrobu a vytvoření těchto pracovních listů rychle a často v provizorních podmínkách. Metodický materiál Tvorba pracovních listů vypracovaný Metodickým centrem muzejní pedagogiky, Mgr. Lenkou Mrázovou, nabízí  soubor přístupů a námětů k tvorbě pracovních listů. Předloženy a vysvětleny jsou v něm základní teoretické a zejména praktické poznatky z oboru muzejní edukace, které mohou napomoci v procesu vzniku pracovních listů a jejich optimální didaktické účinnosti – podoby a zejména obsahu. Cílem metodického materiálu je podat jednoduchý funkční návod a usnadnit práci nejenom muzejním pedagogům, ale i správcům a lektorům působícím ve zpřístupněných památkových objektech s památkovými interiérovými instalacemi.

 

Radek Musílek,  Ivana Havlíková: Muzeum a návštěvníci s tělesným postižením – metodický text – k stiahnutiu http://www.emuzeum.cz/admin/files/musilek_havlikova_handicapovani.pdf

Anotácia

Text, ze série metodických textů věnovaných zpřístupňování muzeí návštěvníkům se speciálními potřebami, diskutuje muzea a galerie z pohledu tělesně postiženého návštěvníka. Autoři článku přináší nejčastější bariéry – fyzické i mentální, kterými instituce odrazují návštěvníky s tělesným postižením, a nabizí řešení, jak tyto bariéry snadno odstranit. Text byl publikován v časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 2/2012

 

 Naďa Dingová: Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami – neslyšící – metodický text k stiahnutiu http://www.emuzeum.cz/admin/files/File/muzeum_2_2011_neslysici.pdf

Anotácia

Obsáhlý metodický materiál, který se zabývá komunikací s návštěvníky muzeí se speciálními potřebami, konkrétně neslyšícími.

T ext je jedním z výstupů experimentálního projektu zpřístupnění muzeí a galerií neslyšícím návštěvníkům, který byl realizován Národním muzeem, Centrem pro prezentaci kulturního dědictví, ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka.  Článok publikovaný v časopise Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 2/2011

 

 Jakub Wolf: Interaktivita v muzeu

K stiahnutiu http://www.emuzeum.cz/admin/files/Interaktivita.pdf

Anotácia

Text věnovaný principům interaktivity a jejich uplatnění při tvorbě výstav a expozic. Vychází z výstupů workshopu pořádaného Oddělením metody a analýz Smithsonian Institiution. Na základě materiálů SI zpracoval externí spolupracovník Centra pro prezentaci kulturního dědictví Jakub Wolf. Publikováno v časopise Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 1/2009.

 

Pavel Douša: Text ve výstavě k stiahnutiu http://www.emuzeum.cz/admin/files/File/Text.pdf

Metodický text Centra pro prezentaci kulturního dědictví věnovaný problematice textu jako médiu sdělení.

 

Metodické listy k projektu Dotkni sa 20. Století, NM Praha 2013-2015

http://www.dvacatestoleti.eu/data/files/ML_prvni_repubika(1).pdf

http://www.dvacatestoleti.eu/data/files/KLIC_jaro_sametova.pdf

http://www.dvacatestoleti.eu/data/files/KLIC_lezaky_mnichov.pdf

http://www.dvacatestoleti.eu/data/files/KLIC_lezaky_mnichov.pdf

http://www.dvacatestoleti.eu/data/files/krizovatky_metodicky_list.pdf

http://www.dvacatestoleti.eu/data/files/lev_metodika(1).pdf

http://www.dvacatestoleti.eu/data/files/lev_metodika(1).pdf

 

Jana Hutťanová, Milan Jančo: Sprievodcovská činnosť v SNM –  Historickom múzeu, metodický meteriál  SNM-HM 2013

http://www.snm.sk/swift_data/source/odborna_verejnost/odporucana_literatura/MetodikaHM2013.pdf

 

Jaroslav Hanko: Letom stredovekom – metodická príručka k vzdelávaciemu projektu, Hontiansko- ipeľské osvetové stredisko 2014

http://www.snm.sk/swift_data/source/odborna_verejnost/odporucana_literatura/SNM-MBKH_met.prirucka%20Letom%20stredovekom.pdf

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...