Školenia a kurzy

Každý, kto chce napredovať, mal by sa neustále učiť. Na tomto mieste sa dozviete o aktuálnych možnostiach, ako sa môžete dovzdelávať, či už vo forme kurzov, tréningov, workshopov a pod.

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...