Výbor

Výbor OKVAV je sedemčlenný (vrátane predsedu a tajomníka). Volia ho spomedzi seba členovia Komisie na trojročné obdobie. Pre obdobie 2015 – 2017 bol Výbor zvolený v nasledovnom zložení:

predseda:
Jaroslav Hanko
SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň (hanko@snm.sk, 0918 999 609)

tajomník:
Jarmila Ďurišová
Slovenská pošta a. s., Poštové múzeum Banská Bystrica (durisova.jarmila@slposta.sk, 0911 044 685)

členovia Výboru:
Agáta Lešková, NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica (agata.leskova@nbs.sk)

Ľubica Majerová, NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica (lubicamajerova@zoznam.sk)

Martina Muráňová, SNM – Historické múzeum (martina.muranova@snm.sk)

Jana Hutťanová, SNM – Historické múzeum (jana.huttanova@snm.sk)

Jana Odrobiňáková, Múzeum SNP Banská Bystrica (jana.odrobinakova@muzeumsnp.sk)

 

Prehľad členov výboru OKVAV od svojho vzniku (.pdf)

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...