Výbor

Výbor OKVAV je sedemčlenný (vrátane predsedu a tajomníka). Volia ho spomedzi seba členovia Komisie na trojročné obdobie. Pre obdobie 2021 – 2023 bol Výbor zvolený v nasledovnom zložení:

predseda:

Vanda Kráľovičová
Múzeum Michala Tillnera, Mestské centrum kultúry Malacky (vanda.kralovicova@mckmalacky.sk, +421 905 727 049)

tajomník:

Elena Lindisová
Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota (lindisova@gmmuzeum.sk, 047/563 27 41)

členovia Výboru:

Ivana Žačoková, Stredoslovenské múzeum,Banská Bystrica (zacokova@ssmuzeum.sk, +421 915 788 146)

Zuzana Kunšteková, Múzeum školstva a pedagogiky, Bratislava (zuzana.kunstekova@cvtisr.sk, 02/6241 06 65)

Marta Kasášová, Múzeum Jána Thaina, Nové Zámky (kasasova.muzeum@centrum.sk, 035/640 06 26)

Prehľad členov výboru OKVAV od svojho vzniku (.pdf)

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...