Výbor

Výbor OKVAV je sedemčlenný (vrátane predsedu a tajomníka). Volia ho spomedzi seba členovia Komisie na trojročné obdobie. Pre obdobie 2021 – 2023 bol Výbor zvolený v nasledovnom zložení:

predseda:

dočasne v zastúpení výborom OKVAV

členky výboru:

Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD., Múzeum Michala Tillnera, Mestské centrum kultúry Malacky (vanda.kralovicova@mckmalacky.sk, +421 905 727 049)

PhDr. Elena Lindisová, Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota (lindisova@gmmuzeum.sk, 047/563 27 41)

Mgr. Zuzana Kunšteková, Múzeum školstva a pedagogiky, Bratislava (zuzana.kunstekova@cvtisr.sk, 02/6241 06 65)

M. F. A. Karolína Juríková, Malokarpatské múzeum, Pezinok (karolina.jurikova@muzeumpezinok.sk, 0911 615 029)

Mgr. Lucia Cagáň Petreková, Dubnické múzeum m.r.o., Dubnica nad Váhom (lucia.cagan.petrekova@dubnica.eu, 0908 794 702)

Prehľad členov výboru OKVAV od svojho vzniku (.pdf)

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...