Zapojte sa

OKVAV sa snaží prinášať úžitok každému, kto pracuje na poli múzejného vzdelávania na Slovensku. Aby sme pokryli všetky potreby a dôležité otázniky, potrebujeme stabilnú základňu aktívnych členov, ochotných podať pomocnú ruku, prispieť svojimi skúsenosťami a vedomosťami, ľudí ochotných stretnúť sa a spoločne tvoriť lepší múzejno-pedagogický svet.
Pracujeme na dobrovoľníckom princípe, takže čím viac nás bude, tým viac vecí urobíme.

Byť členom nie je len o zodpovednosti, ale aj o výhodách. Ako členovia komisie budete informovaní nielen o tom, čo zverejníme na webovej stránke, ale aj o pripravovaných činnostiach komisie, budete môcť pripomienkovať aktuálne úlohy a navrhovať nové aktivity.

Ako členovia komisie získate možnosť poradenstva zo strany kolegov. Snažíme sa totiž stretávať sa v rôznych členských múzeách, aby sme sa navzájom učili, inšpirovali sa a získavali spätnú väzbu od kolegov.

Členstvom v OKVAV sa môžete pochváliť napr. pri oficiálnych žiadostiach o grant a pod. Členov OKVAV sa snažíme odmeniť aj pozornosťami vydanými v ZMS, pozvánkami na zaujímavé konferencie, workshopy, exkurzie a pod.

Zapojte sa a buďte vždy o krok vpred 🙂

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...