Informujte nás

OKVAV má ambíciu stať sa informačným kanálom pre pracovníkov múzeí, ktorí sa chcú vždy včas dozvedieť o pripravovaných konferenciách, seminároch, školeniach či kurzoch, o najnovších publikáciách či metodikách o múzejnom vzdelávaní, ako aj o aktuálnych možnostiach finančnej podpory zo strany rôznych nadácií a fondov.

Každá takáto informácia je pre nás cenná. Ak viete o čomkoľvek, čo pomôže Vašim kolegom získať nové inšpirácie či možnosti rozvoja múzejnej pedagogiky, informujte nás o tom, aby sme mohli tieto informácie posunúť kolegom. Ak sa o tieto zdroje podelíme, bude naša spoločná informačná databáza o to bohatšia.

V prípade, že boli vo Vašom múzeu realizované podnetné vzdelávacie programy, vydané inšpiratívne materiály, sprievodcovia, pracovné listy či výstupy z dlhodobých projektov, máte možnosť prezentovať ich nielen okruhu návštevníkov, pre ktorý boli vytvorené, ale aj ostatným kolegom z múzeí a širokej verejnosti. Podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti a získajte inšpirácie z materiálov iných. Pomôžeme si tým navzájom. Postup odovzdávania diel nájdete tu…

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...