Príspevky v kategórii Aktivity komisie

Kto? Múzejný pedagóg! Rozhovory o múzejnej pedagogike. III. ČASŤ

Prinášame vám nový cyklus rozhovorov s múzejnými pedagógmi, členmi (nielen) našej komisie, ktorého cieľom je priblížiť ich prácu širšej verejnosti. V tomto mesiaci sme vyspovedali múzejnú pedagogičku Zuzanu Zahradníčkovú, ktorá pracuje v Múzeu mesta Bratislavy. Mgr. et Mgr. Zuzana Zahradníčková vyštudovala magisterský odbor História – Moderné dejiny a zároveň aj magisterský odbor Učiteľstvo dejepisu pre […]

Fotogaléria a vyhodnotenie zasadnutia OKVAV v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

V dňoch 20. a 21. novembra sa konalo stretnutie členov Komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách pri Zväze múzeí Slovenska. Stretnutie múzejných pedagógov prebehlo v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku. Po roku sa na pôde hosťujúceho múzea stretli členovia komisie v hojnom počte, v priebehu dvoch dní pre nich výbor komisie v spolupráci s múzeom pripravil zaujímavý program. Po privítaní riaditeľom Malokarpatského múzea si […]

MuzPed – Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) spustila dňa 31. 12. 2018 nový centrálny portál vzdelávacích aktivít múzeí SR s názvom MuzPed. Portál vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. Výsledkom projektu sú nové webové stránky, určené predovšetkým pedagógom všetkých typov škôl a vzdelávacích inštitúcií. […]

Na spoločnej ceste – kolokvium na hrade Modrý Kameň

V pondelok 3. júla 2017 Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS pripravila v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň stretnutie priaznivcov vzdelávania v neformálnom múzejnom prostredí. Moderovanú diskusiu viedol Dušan Ondrušek z PDCS (Partners for democratic change Slovakia), ktorý sa dlhodobo venuje vzdelávaniu múzejníkov i […]

Zasadnutie OKVAV v Liptovskom Mikuláši 15. – 16. 11. 2016

V dňoch 15. – 16. novembra 2016 sa v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo zasadanie Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku. Zápis zo zasadania z 15. – 16. novembra 2016 (PDF)  

Prečo učiť v múzeu ?

V časopise Dobrá škola bol uverejnený posledný zo série článkov o múzejnej pedagogike. Záverečné číslo dalo bodku za ročnou spoluprácou medzi našou komisiou a redakciou časopisu. Jej výsledkom je aj súhrn všetkých článkov, ktoré vyšli v samostatnej brožúre. Už čoskoro ju zverejníme na tomto mieste a tlačenú verziu budeme distribuovať múzeám.

Hudobná výchova v múzeu

Predposledné číslo seriálu Učíme sa v múzeu vyšlo v decembrovom čísle časopisu Dobrá škola.

Práca s handicapovaným návštevníkom v múzeu – nový zborník zo seminára

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS pripravila zborník príspevkov z odborného seminára „Práca s handicapovaným návštevníkom v múzeu“, ktorý sa konal počas Festivalu múzeí 2015 v priestoroch Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni. Zborník si môžete stiahnuť tu.

Prírodné vedy v múzeu II. – článok v časopise

Októbrové číslo časopisu Dobrá škola prináša pokračovanie článku o prírodovedných vzdelávacích programoch.

Prírodné vedy v múzeu – článok v časopise

Po prázdninovej prestávke pokračuje seriál Učíme sa v múzeu v časopise Dobrá škola.

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...