Príspevky v kategórii Nezaradené

Kurz Múzejná pedagogika 2022/2023

Milé členky a členovia OKVAV, nižšie nájdete informácie o otváraní ďalšieho ročníka kurzu Múzejná pedagogika – 2022/2023, ktorý organizuje Slovenské národné múzeum. Kurz MP 2022_2023

Na spoločnej ceste II. – kolokvium a metodika pre komunikáciu a spoluprácu múzejných pracovníkov

Milí členovia OKVaV, naša komisia organizuje II. ročník kolokvia „Na spoločnej ceste II.” na tému „komunikácia a spolupráca múzejných pracovníkov”, v septembri tohto roka. Cieľom kolokvia je podnietiť diskusiu, ktorá by otvorila tému komunikácie a spolupráce rôznych odborov v múzejnom prostredí z pohľadu múzejnej pedagogiky/múzejného pedagóga. Chceli by sme Vás preto osloviť, aby ste sa do […]

Záznam zo seminára Múzeá spájajú II

Pre tých, ktorí sa nestihli zúčastniť seminára Múzeá spájajú II na Bratislskom hrade, Slovenské národne múzeum pripravilo voľne dostupný online záznam. V prípade záujmu ho nájdete na priloženom linku: https://youtu.be/rLD5IBTiL2Y Na seminári odzneli príspevky: Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD. – Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS Mag. Isabel Termini-Fridrich – Rakúske združenie sprostredkovateľov […]

Využití tabletů v muzejní edukaci – workshop

Dátum: 23. septembra 2019 Miesto: Arcidiecézní muzeum Kroměříž Usporiadateľ: Muzeum umění Olomouc Workshop bude prezentovať výsledky rôznych vzdelávacích prístupov pri práci s tabletmi uplatnených v edukačnej časti projektu NAKI II s názvom Za chrám, mesto a vlasť. Účastníkom bude predstavená Kroměřížská verzia aplikácie Sen biskupa Karola, ktorá slúži ako samoobslužný sprievodca pre rodiny s deťmi […]

NL Factor – Cesta do vzdelávacieho sveta holandských múzeí

Sani, Margherita (2018): The NL Factor A journey in the educational world of Dutch museums Táto správa sa zameriava na detské múzeá v Holandsku a najmä na vzdelávanie určené deťom v týchto múzeách. Ako porotkyňa Ceny Deti v múzeách Margherita Sani zaznamenala medzi nominovanými a víťazmi ceny vysoké percento holandských múzeí. Rozhodla sa preskúmať tento […]

Elektronická publikácia “Na spoločnej ceste” na stiahnutie

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách (OKVAV) Vám prináša elektronickú publikáciu “Na spoločnej ceste – kolokvium a metodika pre komunikáciu medzi múzejnými a školskými pedagógmi”. Táto publikácia je výstupom z rovnomenného stretnutia, ktoré sa konalo 3. júla 2017 na hrade Modrý Kameň. Publikácia prináša tipy na zlepšenie spolupráce múzeí a škôl, ako aj […]

Múzejný edukátor v Národnej sústave kvalifikácií ČR

Národná sústava kvalifikácií ČR je priebežne budovaný register odborných kvalifikácií existujúcich na pracovnom trhu v ČR. Umožňuje záujemcom získať celoštátne uznávané osvedčenie o ich odbornej kvalifikácii bez toho, aby museli zasadnúť do školských lavíc. Pomáha získať plnohodnotnú kvalifikáciu a lepšie pracovné uplatnenie. Národná sústava kvalifikácií je legislatívne zakotvená zákonom č. 179/2006 Zb.  Obsahuje kvalifikácie (kvalifikačné […]

Súčasné trendy v galerijnej pedagogike – metodický deň

Východoslovenská galéria v spolupráci s Metodicko–pedagogickým centrom pozývajú na sériu vzdelávacích prednášok s názvom: „Súčasné trendy v galerijnej pedagogike,“ ktoré sa uskutočnia 19. 10. 2018 v priestoroch Východoslovenskej galérie. Program je prioritne určený galerijným a muzeálnym pedagogičkám a pedagógom v pôsobnosti Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Možnosť zapojiť sa majú aj pedagógovia, vyučujúci na základných […]

Ministerstvo školstva ČR vyhlásilo pokusné overovanie vzdelávacích programov múzeí

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky vyhlásilo “pokusné overovanie” dopadov vzdelávacích programov českých múzeí na výuku v školách. Cieľom je overiť vplyv zážitkovej pedagogiky na  kvalitu výuky. Počas školského roka 2017/2018 sa môžu školy uchádzať o dotáciu na zabezpečenie bezplatnej exkurzie do múzeí. Projekt vychádza z medzinárodných doporučení (OECD, UNESCO a pod.). V prípade, […]

Dotyk s dielom Majstra Pavla

V pondelok 22.1.2018 o 15.30 sa v SNM-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade uskutoční podujatie, na ktorom predstaví svoju činnosť Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Pracovníci knižnice predstavia návštevníkom podujatia, prácu a služby Oddelenia knižnično-informačných služieb a Oddelenia redakcie, produkty a služby Oddelenia tlače a expedície a Oddelenia zvukových štúdií. Zaujímavé informácie ako […]

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...