Príspevky v kategórii Nezaradené

Kto? Múzejný pedagóg! Rozhovory o múzejnej pedagogike.

Prinášame vám nový cyklus rozhovorov s múzejnými pedagógmi, členmi (nielen) našej komisie, ktorého cieľom je priblížiť ich prácu širšej verejnosti. V tomto mesiaci sme vyspovedali prvých dvoch respondentov, Jaroslava Hanka a Veroniku Kurtovú.     PhDr. Jaroslav Hanko je členom Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách, v minulosti pôsobil aj ako jej predseda […]

Publikácia Na spoločnej ceste II.

V septembri roku 2022 ste mali možnosť zúčastniť sa kolokvia, ktorého hlavnou témou bola komunikácia a spolupráca múzejných pracovníkov. Kolokvium bolo realizované v rámci projektu s názvom Na spoločnej ceste II., ktorý nadväzoval na predchádzajúcu aktivitu Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách pri Zväze múzeí Slovenska. Na spoločnom stretnutí odzneli zaujímavé príspevky viacerých múzejníkov, ktoré otvorili plodnú diskusiu v rámci […]

Dotazník Na spoločnej ceste II. – Komunikácia a spolupráca medzi múzejnými pracovníkmi

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorého hlavnou témou je spolupráca a komunikácia medzi múzejnými pracovníkmi, predovšetkým z pohľadu múzejného pedagóga. Dotazník bude vyhodnotený anonymne. Znenie nájdete nižšie po rozkliknutí priloženého linku. Zároveň by sme Vás chceli poprosiť o preposlanie dotazníka aj Vašim ďalším kolegom, pre ktorých je téma zaujímavá a bolo […]

Na spoločnej ceste II. – kolokvium a metodika pre komunikáciu a spoluprácu múzejných pracovníkov /prihlásenie, program/

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Srdečne Vás pozývame na kolokvium Na spoločnej ceste II. na tému Komunikácia a spolupráca múzejných pracovníkov, ktoré sa uskutoční v Kremnici dňa 19. septembra 2022. Cieľom kolokvia je podnietiť diskusiu, ktorá by otvorila tému komunikácie a spolupráce rôznych odborov v múzejnom prostredí z pohľadu múzejnej pedagogiky či múzejného pedagóga. Bližšie informácie a […]

Kurz Múzejná pedagogika 2022/2023

Milé členky a členovia OKVAV, nižšie nájdete informácie o otváraní ďalšieho ročníka kurzu Múzejná pedagogika – 2022/2023, ktorý organizuje Slovenské národné múzeum. Kurz MP 2022_2023

Na spoločnej ceste II. – kolokvium a metodika pre komunikáciu a spoluprácu múzejných pracovníkov

Milí členovia OKVaV, naša komisia organizuje II. ročník kolokvia „Na spoločnej ceste II.“ na tému „komunikácia a spolupráca múzejných pracovníkov“, v septembri tohto roka. Cieľom kolokvia je podnietiť diskusiu, ktorá by otvorila tému komunikácie a spolupráce rôznych odborov v múzejnom prostredí z pohľadu múzejnej pedagogiky/múzejného pedagóga. Chceli by sme Vás preto osloviť, aby ste sa do […]

Záznam zo seminára Múzeá spájajú II

Pre tých, ktorí sa nestihli zúčastniť seminára Múzeá spájajú II na Bratislskom hrade, Slovenské národne múzeum pripravilo voľne dostupný online záznam. V prípade záujmu ho nájdete na priloženom linku: https://youtu.be/rLD5IBTiL2Y Na seminári odzneli príspevky: Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD. – Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS Mag. Isabel Termini-Fridrich – Rakúske združenie sprostredkovateľov […]

Využití tabletů v muzejní edukaci – workshop

Dátum: 23. septembra 2019 Miesto: Arcidiecézní muzeum Kroměříž Usporiadateľ: Muzeum umění Olomouc Workshop bude prezentovať výsledky rôznych vzdelávacích prístupov pri práci s tabletmi uplatnených v edukačnej časti projektu NAKI II s názvom Za chrám, mesto a vlasť. Účastníkom bude predstavená Kroměřížská verzia aplikácie Sen biskupa Karola, ktorá slúži ako samoobslužný sprievodca pre rodiny s deťmi […]

NL Factor – Cesta do vzdelávacieho sveta holandských múzeí

Sani, Margherita (2018): The NL Factor A journey in the educational world of Dutch museums Táto správa sa zameriava na detské múzeá v Holandsku a najmä na vzdelávanie určené deťom v týchto múzeách. Ako porotkyňa Ceny Deti v múzeách Margherita Sani zaznamenala medzi nominovanými a víťazmi ceny vysoké percento holandských múzeí. Rozhodla sa preskúmať tento […]

Elektronická publikácia „Na spoločnej ceste“ na stiahnutie

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách (OKVAV) Vám prináša elektronickú publikáciu „Na spoločnej ceste – kolokvium a metodika pre komunikáciu medzi múzejnými a školskými pedagógmi“. Táto publikácia je výstupom z rovnomenného stretnutia, ktoré sa konalo 3. júla 2017 na hrade Modrý Kameň. Publikácia prináša tipy na zlepšenie spolupráce múzeí a škôl, ako aj […]

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...