Publikácia Na spoločnej ceste II.

Publikácia na Spoločnej ceste II. – kolokvium a metodika pre komunikáciu a spoluprácu múzejných pracovníkov (foto: OKVAV pri ZMS)

V septembri roku 2022 ste mali možnosť zúčastniť sa kolokvia, ktorého hlavnou témou bola komunikácia a spolupráca múzejných pracovníkov. Kolokvium bolo realizované v rámci projektu s názvom Na spoločnej ceste II., ktorý nadväzoval na predchádzajúcu aktivitu Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách pri Zväze múzeí Slovenska. Na spoločnom stretnutí odzneli zaujímavé príspevky viacerých múzejníkov, ktoré otvorili plodnú diskusiu v rámci danej témy.

Po skončení kolokvia bol ako účastníkom podujatia, tak aj ostatným zamestnancom múzeí na Slovensku rozposlaný dotazník, ktorého hlavným cieľom bolo zmapovať súčasný pohľad na komunikáciu a spoluprácu v našich múzeách a to predovšetkým z pohľadu múzejnej pedagogiky.

Posledným výstupom, ktorý sa podarilo v rámci projektu zrealizovať, je vydanie publikácie, ktorá sa venuje témam, ktoré odzneli na kolokviu a v ktorej sú vyhodnotené odpovede v rámci vyššie spomínaného dotazníka. Záver tejto publikácie tvorí metodický text s odporúčacím charakterom, ktorý vychádza z príkladov teórie a praxe, či výsledkov dotazníkového šetrenia.

Zostavovateľkami publikácie sú Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD. (múzejná pedagogička Múzea Michala Tillnera v Malackách, predsedníčka Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách pri ZMS) a Mgr. Zuzana Kunšteková (múzejná pedagogička Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave, členka výboru OKVAV pri ZMS).

Publikácia takisto obsahuje obsah viacerých prezentácii, ktoré odzneli na kolokviu v Kremnici. V knihe môžete nájsť príspevky múzejných pedagogičiek, kurátorov, teoretika, či riaditeľa múzea: Mgr. Miroslavy Pikus Žažovej (Malokarpatské múzeum), Mgr. Juraja Kucharíka (Slovenské národné múzeum – Historické múzeum), Mgr. Michaely Škodovej (Novohradské múzeum a galéria), Mgr. Aleny Lenkovej a Mgr. Ivety Oravcovej (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva), PhDr. Martina Hrubalu, PhD. (riaditeľ Malokarpatského múzea), Mgr. Vladimíry Luptákovej (Stredoslovenské múzeum) a PhDr. Daniela Bešinu, PhD. (Katedra muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  

Hlavným organizátorom a garantom projektu je Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách, ktorá je súčasťou Zväzu múzeí Slovenska. Na projekte sa organizačne podieľali predsedníčka komisie Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD. (Múzeum Michala Tillnera), členky výboru Mgr. Zuzana Kunšteková (Múzeum školstva a pedagogiky), Mgr. Ivana Žačoková (Stredoslovenské múzeum), PhDr. Elena Lindisová (Gemersko-malohontské múzeum) a PhDr. Ľubica Majerová (Múzeum mincí a medailí).

Projekt Na spoločnej ceste II. ako hlavný partner projektu podporil Fond na podporu umenia.

V prípade Vášho záujmu o publikáciu píšte prosím na e-mail okvav.zms@gmail.com. Publikácia bude distribuovaná prostredníctvom Zväzu múzeí Slovenska a takisto bude k dispozícii na významných múzejných podujatiach, ktoré ZMS organizuje.

Projekt Na spoločnej ceste II. je pokračovaním projektu Na spoločnej ceste z roku 2017. (foto: OKVAV pri ZMS)
Publikácia Na spoločnej ceste II. obsahuje príspevky účinkujúcich na kolokviu, výsledky dotazníka a metodický text s odporúčacím charakterom. (foto: OKVAV pri ZMS)

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...