Dotazník Na spoločnej ceste II. – Komunikácia a spolupráca medzi múzejnými pracovníkmi

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorého hlavnou témou je spolupráca a komunikácia medzi múzejnými pracovníkmi, predovšetkým z pohľadu múzejného pedagóga.

Dotazník bude vyhodnotený anonymne. Znenie nájdete nižšie po rozkliknutí priloženého linku. Zároveň by sme Vás chceli poprosiť o preposlanie dotazníka aj Vašim ďalším kolegom, pre ktorých je téma zaujímavá a bolo by prínosné, ak by sa takisto vyjadrili.

Ďakujeme za Vašu ochotu aj čas.
Výbor Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách pri Zväze múzeí Slovenska

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...