VII. ročník Kurzu múzejnej pedagogiky

Milé členky a členovia OKVAV,

radi by sme vás informovali o možnosti prihlásiť sa na ďalší ročník Kurzu múzejnej pedagogiky. Nižšie nájdete všetky dôležité informácie o pripravovanom VII. ročníku akreditovaného kurzu, ktorého koordinátorom je p. Mgr. Katarína Kaža.

___________

Slovenské národné múzeum

SI VÁS DOVOĽUJE INFORMOVAŤ, ŽE V SEPTEMBRI 2023 OTVÁRA OPÄŤ AKREDITOVANÝ KURZ MÚZEJNEJ PEDAGOGIKY.

Ide o formu celoživotného odborného vzdelávania v oblasti múzejnej pedagogiky. Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, je určený zamestnancom múzeí a kultúrnych inštitúcií, ktorí sa venujú edukácii návštevníkov, a ďalším záujemcom o prácu v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách.

VII. ročník kurzu prebieha od septembra 2023 do mája 2024.
Prihlášku je potrebné poslať najneskôr do 14. 07. 2023.

Minimálne vzdelanie je ukončené stredoškolské vzdelanie s
maturitou.

Počet poslucháčov v ročníku je obmedzený.
Poplatok za kurz je 60 € (potrebné zaplatiť po potvrdení prijatia prihlášky a vystavení faktúry Slovenským národným múzeom, najneskôr do 18. 08. 2023).

Viac informácií a prihláška na webovej stránke SNM: bit.ly/KMP_23

Koordinátor kurzu
Mgr. Katarína Kaža

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...